ชื่อเรื่อง พี่น้องร้องเพลง

ปกแข็ง+CDเพลง

ผลงานการสร้างสรรค์เพลงสำหรับเด็กของน้านิต ผึ้งน้อย (คุณภัทรจารีย์ อัยศิริ) กับคุณพีรสันติ จวบสมัย จากวงอินโนเซนท์ ที่ร่วมสร้างบทเพลงแห่งความรักทั้ง 6 ให้งอกงามในจิตใจของเด็ก ๆ เช่นรักแผ่นดินกับเพลง เมืองไทยแสนดี รักครอบครัวกับเพลง คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย และยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ที่สามารถทำประกอบกับบทเพลงหรือต่อยอดการเรียนรู้ได้อีกด้วย


เรื่อง ภัทรจารีย์ อัยศิริ (น้านิต ผึ้งน้อย) และพีรสันติ จวบสมัย วงอินโนเซนต์
ภาพ ชลาลัย บัวเพิ่ม
รหัสหนังสือ 1511401
ขนาด 8.25 x 11.5 นิ้ว
จำนวนหน้า 20 หน้า
ประเภทปก ปกแข็ง+CDเพลง
ราคา บาท
ราคาพิเศษ 140 บาท