ชื่อเรื่อง ความรักของโอเวน (ปกอ่อน)

เรื่องราวอันอบอุ่นของมิตรภาพสัตว์ต่างสายพันธุ์ ถ่ายทอดผ่านภาพเขียนสีน้ำอ่อนหวานสดใส

เรื่องย่อ :
โอเวน เป็นลูกฮิปโปที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวในวันที่เกิดพายุใหญ่ จนได้มาพบกับมะเซ เต่ายักษ์ที่มีอายุกว่าร้อยปี โอเวนก็เข้าใจว่ามะเซคือแม่ของมัน แล้วมะเซจะทำอย่างไรกับฮิปโปน้อยตัวนี้ดีนะ...

* หนังสือเล่มนี้ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็น “หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย” โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

* หนังสือเล่มนี้ผ่านการคัดสรรตามโครงการ “หนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน – 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แมเรียน เดน เบาเออร์
ผู้แปล น้านกฮูก
ภาพ แมเรียน เดน เบาเออร์
รหัสหนังสือ 1081701
ขนาด 9.19 x 12 นิ้ว
จำนวนหน้า 32 หน้า
ประเภทปก ปกอ่อน
ราคา บาท
ราคาพิเศษ 106 บาทExample Frame