ชุด เรียนรู้ธรรมชาติ

ชื่อเรื่อง ธงใครในอาเซียน

รู้จักธงสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมความหมายของธงแต่ละประเทศ เมืองหลวง ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ สกุลเงินแต่ละประเทศ ที่เข้ามารวมตัวกันภายใต้ธงอาเซียน เนื้อเพลงอาเซียน และประวัติอาเซียนง่าย ๆ ให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจ


เรื่อง พี่มู
ภาพ พี่ฝัน
รหัสหนังสือ 1508501
ขนาด 4.7 x 4.75 นิ้ว
จำนวนหน้า 16 หน้า
ประเภทปก ปกอ่อน
ราคา บาท
ราคาพิเศษ 17 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว