ชุด นิทานอาเซียน (มาเลเซีย)

ชื่อเรื่อง ชุดนิทานอาเซียน 6 เล่ม แถมกระเป๋า

เปิดประตูสู่อาเซียน ด้วยนิทานพื้นบ้านมาเลเซีย ได้แก่รัฐปะลิส รัฐเประ รัฐตรังกานู รัฐมะละกา รัฐสลังงอร์ และรัฐปีนัง

ประเภทปก ปกอ่อน
ราคา บาท
ราคาพิเศษ 176 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว