ชุด บัตรภาพ

ชื่อเรื่อง บัตรพยัญชนะ ก-ฮ

-

เรียนรู้ตัวอักษรและฝึกอ่านพยัญชนะ ก-ฮ ผ่านคำคล้องจองแบบง่าย ๆ พร้อมภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้เด็ก ๆ จดจำได้ง่ายขึ้น

เรื่อง ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์
ภาพ นฤมล ตนะวรรณสมบัติ
รหัสหนังสือ 1512101
ขนาด 7.5 x 10 นิ้ว
จำนวนหน้า กล่องละ 44 แผ่น หน้า
ประเภทปก -
ราคา บาท
ราคาพิเศษ 72 บาทExample Frame