Warning: main(include/top.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/planfork/public_html/news_td.php on line 16

Warning: main(include/top.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/planfork/public_html/news_td.php on line 16

Warning: main(include/top.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/planfork/public_html/news_td.php on line 16

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'include/top.php' for inclusion (include_path='/usr/lib/php:.:/usr/php4/lib/php:/usr/local/php4/lib/php') in /home/planfork/public_html/news_td.php on line 16
 
      
 
 

  ทำอย่างไร "ให้ลูกอยากไปโรงเรียน"  

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในฐานะจิตแพทย์เด็ก กรมสุขภาพจิต ระบุว่า โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดเทอมในสัปดาห์นี้ หลายครอบครัวส่งลูกวัยเด็กเล็ก เข้าเรียนอนุบาล เด็กบางคนร้องไห้งอแง ไม่อยากแยกจากพ่อแม่

แนวทางในการดูแลลูกหลาน ให้ไปเรียนอนุบาลอย่างมีความสุขคือ การพูดคุยกับลูก ให้รู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้จากไปไหน เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนก็จะกลับมารับ พ่อแม่ไม่ควรวิ่งหนีลูก เพราะทำให้ลูกตกใจ ประการสำคัญเมื่อนัดหมายว่าจะมารับ ควรมาตรงเวลาเพราะการปล่อยให้เด็กรออย่างยาวนานจะทำให้เด็กเกิดความไม่มั่นใจ

นพ.ดุสิต กล่าวว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลยังไม่ต้องเน้นวิชาการ เด็กวัย 3 ขวบสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักแปรงฟัน เข้าห้องน้ำ ถึงเวลานอนเขาสามารถหยิบหมอนมาหนุนนอนเอง เล่นกับเพื่อนได้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ไม่ต้องหวังด้านวิชาการมาก ภาควิชาการควรเริ่มในวัยประถมศึกษา

"วัยอนุบาลเป็นวัยที่พ่อแม่ ครูปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้ อยากให้ทุกบ้านมีมุมหนังสือ วัยอนุบาลจะสนใจหนังสือการ์ตูน หาหนังสือมาวางไว้ ไม่ต้องบังคับให้อ่าน เรากระตุ้นบ้าง เมื่อเขาพร้อมจะเปิดอ่านเอง วิชาการมีโอกาสล้าสมัย แต่นิสัยใฝ่เรียนรู้จะติดตัวกับเขาไปตลอด ขอให้เขาสนุก อยากอ่าน อยากเรียน อย่าไปบังคับเพราะจะทำให้เขาไม่ชอบ" นพ.ดุสิต กล่าว

นพ.ดุสิต กล่าวด้วยว่า มีวัยอนุบาลบางคนไม่อยากไปโรงเรียนกระทั่งร่างกายแสดงอาการป่วยออกมา ที่พบบ่อยคือปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง ให้พ่อแม่พูดคุยกับเด็กสร้างความมั่นใจว่าพ่อแม่ไม่ได้จากไปไหน โรงเรียนคือสถานที่ที่เขาจะได้เล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน

 

                            ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2549
 
 
 
    วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ www.Planforkids.com
    1. เป็นเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการอ่านและพัฒนา EQ สำหรับเด็ก 0-12 ปี
    2. เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็ก ระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียน
         นักวิชาการทางการศึกษา และนักวิชาการ ผู้เชียวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
 
 
บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
83/29 หมู่ 6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร. 0-2591-8033 โทรสาร 0-2954-5350
e-mail : cs@Planforkids.com