ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี เล่ม 1 และ 2 (2 เล่ม)
Home > Shop Online

ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี เล่ม 1 และ 2 (2 เล่ม)

รหัสสินค้า : 2101501

เรื่อง : วิไลพร อินทเคหะ, ปิยนุช พูลทรัพย์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพ : ตู้อบ
ประเภท : แบบฝึกเสริมการเรียนรู้
ช่วงวัย : 2-3 ปี
ขนาด : 7.5x10.125 นิ้ว น้ำหนัก 0.37 กรัม
จำนวน (หน้า) : 40
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : เมก้าเคลเวอร์
ราคา : 190.-   162.-

จำนวน  

รายละเอียด

ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี พร้อมบูรณาการทักษะด้านศิลปะและภาษา กิจกรรมสอดคล้องทั้งสาระที่ควรเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 0-3 ปี โดยออกแบบเป็นใบงานกิจกรรม สามารถฉีกเก็บเข้าแฟ้มได้ง่ายดาย สแกนคิวอาร์โค้ดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ทั้งครูและผู้ปกครอง
 
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง  STEM EDUCATION
• กิจกรรมตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
• สอดคล้องกับสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 0-3 ปี
 
1. ใช้ง่ายตรงตามหลักสูตร : หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 2 เล่ม มีทั้งหมด 74 กิจกรรม ใน 37 หน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ทั้งหมด 4 สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. ทำได้ตามสมรรถนะ : หนังสือเสริมประสบการณ์เล่มแรกที่ออกแบบกิจกรรมตามสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ปี พร้อมแบบประเมินผลการเรียนรู้ส่วนหลักที่ 1 ถึง ส่วนหลักที่ 4
3. เล่นอย่างมีความรู้แบบสะเต็ม : ใช้แนวการเรียนรู้  STEM EDUCATION วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์
4. สร้างสรรค์ด้วยศิลปะและการอ่าน - เขียน : สร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการผ่านการทำกิจกรรมศิลปะ เตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการเขียนและการอ่านคำคล้องจองในกิจกรรม
 
ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี  เล่ม 1 และ 2 1 ชุด มี 2 เล่ม
1. การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี เล่ม 1 ราคาปกติ 120 บาท (40 แผ่น)
2. การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี เล่ม 2 ราคาปกติ 120 บาท (40 แผ่น)
 

 
 
 
 
 
 
 
 สินค้าแนะนำ

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะเก่งเพื่อแม่

เก่งเพื่อแม่ ภาษาไทย

60.-  

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะเก่งเพื่อแม่ (3 เล่ม)

180.-  
ชุด พ็อพ-อัพ 3 มิติ

พ็อพ - อัพ 3 มิติ ก ไก่

140.-