ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (Box Set) 9 เล่ม
Home > Shop Online

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (Box Set) 9 เล่ม

รหัสสินค้า : 3303264

เรื่อง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน
ประเภท : แบบฝึกเตรียมความพร้อมเด็กอนุบาล
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 8.5 x 11.5 นิ้ว น้ำหนัก 1.89 กิโลกรัม
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : ห้องเรียน
ราคา : 850.-   723.-

จำนวน  

รายละเอียด

 
รวมแบบฝึกชุดเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือคาทอลิก ครบชุด 9 เล่ม ช่วยพัฒนาสติปัญญาสู่เด็ก IQ ดีเลิศ ครบถ้วนทุกหมวดทักษะ
 
การเตรียมความพร้อมจำเป็นอย่างยิ่งผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญมาก
 1. เตรียมเด็กให้พร้อม ให้เด็กรู้สึกสนุกที่จะทำแบบฝึกหัด เหมือนการเล่นเกมซึ่งไม่ต้องบังคับ โดยแบบฝึกหัดชุดนี้ได้ออกแบบให้สวยงาม ชัดเจน ครบถ้วนทุกหมวดทักษะ เป็นเกมที่ชวนให้เล่นสนุกทุกหน้า เมื่อเด็ก ๆ เพลิดเพลินกับการทำแบบฝึก เด็กจะเกิดสมาธิและสามารถจดจำเนื้อหาแบบฝึกได้ดียิ่งขึ้น
 2. ช่วยชี้แนะ ผู้ปกครองช่วยอ่านโจทย์ อธิบาย เนื้อหา พูดคุยกับเด็กให้เข้าใจโจทย์โดยไม่เร่งรีบ และจัดเวลาการทำแบบฝึกให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
 3. กำลังใจและสรุป ชมเชยเมื่อเด็กทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กำลังใจและให้คำอธิบายเมื่อเด็กทำผิด เพื่อให้เด็กมีความสุขในการทำแบบฝึกต่อไปเรื่อย ๆ 
 
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (ฺBox Set) 9 เล่ม
1. คิดไว (ปกอ่อน) ราคาปกติ 75 บาท (64 หน้า)
2. ไหวพริบดี (ปกอ่อน) ราคาปกติ 75 บาท (64 หน้า)
3. เก่งเชาวน์ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 75 บาท (64 หน้า)
4. ฉลาดล้ำ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 75 บาท (64 หน้า)
5. เสริมไอคิว (ปกอ่อน) ราคาปกติ 110 บาท (56 หน้า)
6. เสริมไอคิว (ปกอ่อน) ราคาปกติ 110 บาท (56 หน้า)
7. สมองไว (ปกอ่อน) ราคาปกติ 110 บาท (56 หน้า)
8. ฉลาดคิด (ปกอ่อน) ราคาปกติ 110 บาท (56 หน้า)
9. ฝึกไหวพริบ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 110 บาท (56 หน้า)
10. เชาวน์ไว (ปกอ่อน) ราคาปกติ 110 บาท (56 หน้า)
 

 
1. ฉลาดล้ำ 
แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน พัฒนาความรู้และเข้าใจตามความสัมพันธ์ต่าง ๆ คิดและตอบอย่างชาญฉลาด เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : ลากเส้นต่อจุด
เรียนรู้ตัวเลข และการนับเลขตามลำดับ ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือและประสานสัมพันธ์กับตา
• แบบทดสอบที่ 2 : จับคู่
ฝึกสังเกตรายละเอียด รูปร่างสัตว์และสิ่งของต่างๆ
• แบบทดสอบที่ 3 : หาทางออก
ทดสอบไหวพริบ ฝึกมือลากเส้น
• แบบทดสอบที่ 4 : ฝึกสังเกต
ฝึกสังเกต และคิดเชื่อมโยง เกี่ยวกับรูปทรงที่เกิดจากการพับและตัดกระดาษ
• แบบทดสอบที่ 5 : เรียนเรื่องสัตว์
ฝึกสังเกต เรียนรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ
• แบบทดสอบที่ 6 : จัดหมวดหมู่
รู้จักการจัดหมวดหมู่ และแยกประเภทสิ่งของต่างๆ อย่างมีหลักการ
• แบบทดสอบที่ 7 :ความรู้รอบตัว
ฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เรียนรุ้สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
 
 
2. คิดไว
แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน พัฒนาความรู้และเข้าใจตามความสัมพันธ์ต่าง ๆ คิดและตอบอย่างชาญฉลาด เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : พับกล่อง
ฝึกคิด สังเกต และเปรียบเทียบรูปทรงกล่องที่เกิดจากการพับกระดาษตามแบบ
• แบบทดสอบที่ 2 : โยงเส้น
ฝึกสังเกต คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน ลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
• แบบทดสอบที่ 3 : เงา
ฝึกสังเกต รูปร่างและรูปทรง
• แบบทดสอบที่ 4 : อนุกรม
ฝึกสังเกต ทดสอบความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงลำดับตามระบบของชุดสิ่งของ
• แบบทดสอบที่ 5 : ต่างจากกลุ่ม
เรียนรู้ การจำแนกประเภทสิ่งต่างๆ ฝึกสังเกต พัฒนาความรู้รอบตัว
• แบบทดสอบที่ 6 : ฝึกนับเลข
คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน ลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
• แบบทดสอบที่ 7 : เปรียบเทียบ
เรียนรู้การเปรียบเทียบ ฝึกสังเกต และคิดวิเคราะห์
 
 
3. เก่งเชาวน์
แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน รู้จักคิดวิเคราะห์ ในมุมมองที่แตกต่างพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : โดมิโน
ฝึกสังเกต ใช้ไหวพริบต่อชุดภาพโดมิโนได้ถูกต้อง
• แบบทดสอบที่ 2 : จับคู่ความสัมพันธ์
คิดเชื่อมโยง เข้าใจและจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
• แบบทดสอบที่ 3 : แยกประเภท
ฝึกสังเกต แยกประเภทสิ่งของต่างๆ ตามคุณลักษณะที่กำหนดให้
• แบบทดสอบที่ 4 : ทิศทาง มุมมอง
ฝึกสังเกต จดจำรูปร่างลักษณะและสภาพแวดล้อมแล้วเปรียบเทียบเชื่อมโยงตามทิศทางและมุมมองใหม่
• แบบทดสอบที่ 5 : ลูกบาศก์
ฝึกนับจำนวน เข้าใจรูปทรงสามมิติ
• แบบทดสอบที่ 6 : สิ่งของเครื่องใช้
ฝึกคิดและค้นหาสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอย่างซึ่งแตกต่างกัน
• แบบทดสอบที่ 7 : แบ่งเท่าๆ กัน
ฝึกนับจำนวนและตัวเลขเรียนรู้การแบ่งจำนวนทีละเท่าๆ กัน

 
4. ไหวพริบดี
แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน เสริมสร้างไหวพริบ เก่งคิด ความจำดี เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : สัญลักษณ์
ฝึกสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
• แบบทดสอบที่ 2 : ตารางสัมพันธ์
ฝึกคิดและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ในแกนตั้งและแกนนอนตามโจทย์ที่กำหนดให้
• แบบทดสอบที่ 3 : ลำดับเหตุการณ์
ฝึกไหวพริบ รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียงลำดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ถูกต้อง ตามหลักความเป็นจริง
• แบบทดสอบที่ 4 : เหมือน/แตกต่าง
ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของภาพโจทย์
• แบบทดสอบที่ 5 : ภาพตัดต่อ
ฝึกสังเกตเปรียบเทียบ ค้นหาชิ้นส่วนของภาพที่ขาดหายไป มาต่อเติมให้สมบูรณ์
• แบบทดสอบที่ 6 : ภาพซ้อน
ฝึกสังเกตและคิดเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ขอบเขตของภาพและรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
• แบบทดสอบที่ 7 : สิ่งผิดปกติ
ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ สังเกต และค้นหาสิ่งผิดปกติในภาพได้อย่างถูกต้อง
 
 
5. เสริมไอคิว
ภาพปริศนา ลากเส้น ความต่อเนื่อง ภาพตรงข้าม จับคู่ ตัดกระดาษ ความแตกต่าง การต่อภาพ ลำดับเหตุการณ์
 
 
6. สมองไว
การต่อภาพ จับคู่ ภาพตรงข้าม ภาพปริศนา ลากเส้น ความต่อเนื่อง ตัดกระดาษ
 
 
7. ฉลาดคิด
พัฒนาทักษะด้านวิเคราะห์ภาพปริศนา ความต่อเนื่อง ตัดกระดาษ การจับคู่ ภาพตรงข้าม การต่อภาพ หาความแตกต่าง การจัดหมวดหมู่ และฝึกลำดับเหตุการณ์
 
8. เชาวน์ไว
จับคู่ การต่อภาพ ตัดกระดาษ ภาพตรงข้าม ภาพปริศนา ลากเส้น ความต่อเนื่อง
 
 
9. ฝึกไหวพริบ
จับคู่ การต่อภาพ ตัดกระดาษ ภาพตรงข้าม ภาพปริศนา ลากเส้น ความต่อเนื่อง
 สินค้าแนะนำ

ใคร ทำอะไร ที่ไหนนะ

240.-  
ชุด นิทานอีสป 2 ภาษา

กบเลือกนาย The Frogs asking for a King

55.-  
ชุด คัดเขียนเรียนเร็ว

คัดเขียนเรียนเร็ว ก ไก่

110.-