ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (อัจฉริยะ IQ) 4 เล่ม
Home > Shop Online

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (อัจฉริยะ IQ) 4 เล่ม

รหัสสินค้า : 971502

เรื่อง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน
ประเภท : แบบฝึกเตรียมความพร้อมเด็กอนุบาล
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 8.5 x 11.5 นิ้ว น้ำหนัก 0.75 กิโลกรัม
จำนวน (หน้า) : 64
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : ห้องเรียน
ราคา : 300.-   255.-

จำนวน  

รายละเอียด

พัฒนาทักษะการสังเกต ฝึกคิดเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลสร้างพื้นฐานความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญา (IQ) เตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับเข้าสู่แบบเรียน แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย มีเฉลยในเล่ม

1 ชุด 4 เรื่อง : คิดไว , ไหวพริบดี , เก่งเชาวน์ , ฉลาดล้ำ

ฉลาดล้ำ : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน พัฒนาความรู้และเข้าใจตามความสัมพันธ์ต่าง ๆ คิดและตอบอย่างชาญฉลาด เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : ลากเส้นต่อจุด
เรียนรู้ตัวเลข และการนับเลขตามลำดับ ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือและประสานสัมพันธ์กับตา
• แบบทดสอบที่ 2 : จับคู่
ฝึกสังเกตรายละเอียด รูปร่างสัตว์และสิ่งของต่างๆ
• แบบทดสอบที่ 3 : หาทางออก
ทดสอบไหวพริบ ฝึกมือลากเส้น
• แบบทดสอบที่ 4 : ฝึกสังเกต
ฝึกสังเกต และคิดเชื่อมโยง เกี่ยวกับรูปทรงที่เกิดจากการพับและตัดกระดาษ
• แบบทดสอบที่ 5 : เรียนเรื่องสัตว์
ฝึกสังเกต เรียนรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ
• แบบทดสอบที่ 6 : จัดหมวดหมู่
รู้จักการจัดหมวดหมู่ และแยกประเภทสิ่งของต่างๆ อย่างมีหลักการ
• แบบทดสอบที่ 7 :ความรู้รอบตัว
ฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เรียนรุ้สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
 
 
คิดไว : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน พัฒนาความรู้และเข้าใจตามความสัมพันธ์ต่าง ๆ คิดและตอบอย่างชาญฉลาด เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : พับกล่อง
ฝึกคิด สังเกต และเปรียบเทียบรูปทรงกล่องที่เกิดจากการพับกระดาษตามแบบ
• แบบทดสอบที่ 2 : โยงเส้น
ฝึกสังเกต คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน ลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
• แบบทดสอบที่ 3 : เงา
ฝึกสังเกต รูปร่างและรูปทรง
• แบบทดสอบที่ 4 : อนุกรม
ฝึกสังเกต ทดสอบความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงลำดับตามระบบของชุดสิ่งของ
• แบบทดสอบที่ 5 : ต่างจากกลุ่ม
เรียนรู้ การจำแนกประเภทสิ่งต่างๆ ฝึกสังเกต พัฒนาความรู้รอบตัว
• แบบทดสอบที่ 6 : ฝึกนับเลข
คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน ลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
• แบบทดสอบที่ 7 : เปรียบเทียบ
เรียนรู้การเปรียบเทียบ ฝึกสังเกต และคิดวิเคราะห์
 
 
เก่งเชาวน์ : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน รู้จักคิดวิเคราะห์ ในมุมมองที่แตกต่างพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
• แบบทดสอบที่ 1 : โดมิโน
ฝึกสังเกต ใช้ไหวพริบต่อชุดภาพโดมิโนได้ถูกต้อง
• แบบทดสอบที่ 2 : จับคู่ความสัมพันธ์
คิดเชื่อมโยง เข้าใจและจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
• แบบทดสอบที่ 3 : แยกประเภท
ฝึกสังเกต แยกประเภทสิ่งของต่างๆ ตามคุณลักษณะที่กำหนดให้
• แบบทดสอบที่ 4 : ทิศทาง มุมมอง
ฝึกสังเกต จดจำรูปร่างลักษณะและสภาพแวดล้อมแล้วเปรียบเทียบเชื่อมโยงตามทิศทางและมุมมองใหม่
• แบบทดสอบที่ 5 : ลูกบาศก์
ฝึกนับจำนวน เข้าใจรูปทรงสามมิติ
• แบบทดสอบที่ 6 : สิ่งของเครื่องใช้
ฝึกคิดและค้นหาสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอย่างซึ่งแตกต่างกัน
• แบบทดสอบที่ 7 : แบ่งเท่าๆ กัน
ฝึกนับจำนวนและตัวเลขเรียนรู้การแบ่งจำนวนทีละเท่าๆ กัน

ไหวพริบดี : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน เสริมสร้างไหวพริบ เก่งคิด ความจำดี เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : สัญลักษณ์
ฝึกสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
• แบบทดสอบที่ 2 : ตารางสัมพันธ์
ฝึกคิดและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ในแกนตั้งและแกนนอนตามโจทย์ที่กำหนดให้
• แบบทดสอบที่ 3 : ลำดับเหตุการณ์
ฝึกไหวพริบ รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียงลำดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ถูกต้อง ตามหลักความเป็นจริง
• แบบทดสอบที่ 4 : เหมือน/แตกต่าง
ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของภาพโจทย์
• แบบทดสอบที่ 5 : ภาพตัดต่อ
ฝึกสังเกตเปรียบเทียบ ค้นหาชิ้นส่วนของภาพที่ขาดหายไป มาต่อเติมให้สมบูรณ์
• แบบทดสอบที่ 6 : ภาพซ้อน
ฝึกสังเกตและคิดเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ขอบเขตของภาพและรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
• แบบทดสอบที่ 7 : สิ่งผิดปกติ
ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ สังเกต และค้นหาสิ่งผิดปกติในภาพได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
 
 สินค้าแนะนำ

ชุด นิทานอีสป 2 ภาษา

กระต่ายกับเต่า The Hare and the Tortoise

55.-  

หัวฉัน ตัวใคร

170.-  
ชุด บัตรคำศัพท์ประกอบภาพ

บัตรคำอ่านประกอบภาพ ก ไก่

158.-