ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ (10 เล่ม) ปกอ่อน
Home > Shop Online

ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ (10 เล่ม) ปกอ่อน

รหัสสินค้า : 90308

เรื่อง : ตุ๊บปอง
แปล : ภาวิดา อิสริยะประชา, รพินทร ณ ถลาง, ดร. หม่อมหลวง จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, จันทรธีรา ผลวิวัฒน์, ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร, แอน จิระนคร, เยาวมาลย์, อมิตา ปิ่นประทีป เหวียน, พญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, เศรษฐกร โรจน์ศุภไชยกุล, เสาวณีย์ นิวาศะบุตร,อัจฉรา ประดิษฐ์
ภาพ : ภัทรวินท์ รัศมิแพทย์
ประเภท : นิทานภาพคำกลอน 2 ภาษา
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 9 x 9 นิ้ว น้ำหนัก 1.42 กรัม EMS 100 บาท
จำนวน (หน้า) : 28
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : เสถียรธรรมสถาน
ราคา : 1,090.-  

จำนวน  

รายละเอียด

   โครงการ “๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ“ เกิดจากจิตสำนึกของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชาผู้ทรงงานอย่างหนักและทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้พระองค์ทรงคืนลมหายใจสู่ธรรมชาติแล้ว แต่เรายังมีลมหายใจอยู่ พวกเราจึงขอเป็นหนึ่งในลมหายใจแห่งสติ ที่จะประกาศความดี ความงาม ความจริง เพื่อให้การทรงงานของพระองค์มีพวกเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิต ในอันที่จะร่วมกันทำความดีถวายพระองค์
   หนังสือชุด ๙ + ๑ นิทานสร้างสติ ๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ ๑ ใน ๗๐ ล้านความดีจึงเกิดขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ในโลกได้เรียนรู้การเจริญสติปัญญา สติคืออริยทรัพย์ สติคือทุนของชีวิต เมื่อเราลงทุนกับชีวิต อย่างมีสติปัญญา สติปัญญาจะอารักขาชีวิต มาลงทุนสร้างหัวใจเด็กให้มีสติปัญญาอารักขาชีวิต เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด และร่วมเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของคนรุ่นถัดไปอย่างไม่รู้จบสิ้น แม้ต้องจากพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก แต่ความกตัญญูจะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตราบนิรันดร์
 
ธรรมสวัสดี
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน
 

 
ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ 1 ชุด มี 10 เล่ม :
1. ชีวิตงอกงาม Growing Life (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
2. พระราชาในนิทาน The King in Fairy Tales (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
3. ดั่งดอกไม้บาน As Flowers Bloom (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
4. เก็บดวงดาว Picking Stars (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
5. ปิ๊ง ปิ๊ง แว้บ Blink! Blink! Gone! (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
6. ความสุขเล็กๆ ในใจ Happiness of My Heart (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
7. นิ่งไม่ติงไหว Sensing not Reacting Stay Calm Stay Calm (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
8. แผ่เมตตา Extending Loving-kindness (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
9. กล่อมลูกน้อย Lullaby (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
10. จ๊ะเอ๋..บ๊าย บาย Hello Good-Bye (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
 

• ชีวิตงอกงาม Growing Life
เรื่องย่อ : แม่ชีน้อยและเด็ก ๆ ต้องนำพาชีวิตให้รอดและปลอดภัยจากไฟที่ไหม้สังฆะ ปู่ต้นไม้ให้แนวแนะชีวิต ในการสร้างชีวิตในสังฆะใหม่ ด้วยเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ดี แม่น้ำสายใหม่ ในดินแดนแห่งใหม่ คืนชีวิตใหม่ ด้วยเมล็ดพันธุ์ไม้น้อย ๆ ที่ค่อย ๆ เติบโตอย่างตั้งใจ ในผืนดินที่ดี
 
 
 
• พระราชาในนิทาน The King in Fairy Tales
เรื่องย่อ : ด้วยพระจริยาวัตรอันงดงามของพระราชาของเรา ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยในการทำทุกอย่างเพื่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งต่างจากพระราชาในนิทานที่มีแต่ความสุข สบาย แม่ชีน้อยและเด็ก ๆ จึงเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาเป็น
๑ ใน ๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวาย “พ่อ”..พระราชาที่ยิ่งใหญ่ในใจของคนไทย
 
 
 
 
• ดั่งดอกไม้บาน As Flowers Bloom
เรื่องย่อ : เด็กมีชีวิตดั่งดอกไม้บานหลากสี หลากทรง ที่สร้างโลกให้งามตา งามใจ ชื่นตา ชื่นใจ ถ้าบ่มเพาะใจเด็กให้ดี  มีศีล มีธรรมได้ เด็กจะกลายเป็นดั่งดอกไม้บานที่หอมหวนทวนลม
 
 
 
• เก็บดวงดาว Picking Stars
เรื่องย่อ : ความรักของพ่อแม่ปกแผ่ชีวิตลูกด้วยความอ่อนโยน อ้อมกอดของพ่อแม่ คือ ความรัก ความคิดของพ่อแม่ คือ ความรัก เสียงพูดของพ่อแม่ คือ ความรัก เสียงเพลงกล่อมของพ่อแม่ คือ ความรัก และการกระทำของพ่อแม่ ก็คือ ความรัก..ที่มีต่อลูก
 
 
 
• ปิ๊ง ปิ๊ง แว้บ Blink! Blink! Gone!
เรื่องย่อ : ทุกคนล้วนมีจิตเดิมที่ประภัสสร เป็นจิตที่แท้ จิตที่ว่าง จิตที่ผ่องแผ้ว ไม่ปรุงแปลงแต่งด้วยกิเลส ต่อเมื่อใดที่ปล่อยกาย ปล่อยใจ เผลอกาย เผลอใจให้กิเลสจรเข้ามา ชีวิตก็จะตกหลุมพรางของอวิชชา ดังนั้น เมื่อกิเลส ปิ๊ง ปิ๊ง มาทดสอบใจเมื่อใด จงจัดใจให้ แว้บ แว้บ หายไป ทันใจทันตา
 
 
 
• ความสุขเล็กๆ ในใจ Happiness of My Heart 
เรื่องย่อ : การใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้ อ่อนโยน และเบิกบานแจ่มใสไม่ว่าจะหยิบ จะจับ จะทำอะไร ก็ก่อให้เกิดความสุขเล็ก ๆ ในใจได้นับแต่ลืมตา จนถึงปิดตาลง และเมื่อมีความสุขเล็ก ๆ ในใจของเราแล้ว ต้องพร้อมมอบความสุขที่มี ไปสร้างความสุขเล็ก ๆ ในใจของคนอื่นด้วยความรัก และเมตตา
 
 
 
• นิ่งไม่ติงไหว Sensing not Reacting Stay Calm Stay Calm
เรื่องย่อ : การตระหนัก และตื่นรู้ในผัสสะที่มากระทบ เป็นเรื่องที่ต้องจัดใจ ไม่ฟู หรือแฟ่บ ไปกับภาพที่มากระทบตา เสียงที่มากระทบหู กลิ่นที่มากระทบจมูก รสที่มากระทบลิ้น สัมผัสที่มากระทบกาย สัมผัสแล้ว รู้แล้ว ก็ให้นิ่งไม่ติงไหว..ปล่อยไป ไม่กระเทือน และไม่กระแทก
 
 
 
• แผ่เมตตา Extending Loving-kindness
เรื่องย่อ : ชวนน้อมใจแผ่เมตตาต่อชีวิตทุกชีวิตบนโลกกว้างใหญ่ใบนี้ ที่ล้วนอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพิงอิงอาศัย และให้คุณ ต่อกัน พระอาทิตย์ สายฝน สายลม และแผ่นดิน คือ ธรรมชาติที่เกื้อกูลชีวิต แม่พ่อ ปู่ย่า ตายาย คือ ความรักที่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูชีวิตให้เติบใหญ่ได้ดี
 
 
 
• กล่อมลูกน้อย Lullaby
เรื่องย่อ : ความรักของพ่อแม่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่ ยามกินก็คอยป้อน ยามนอนก็กล่อมไกว ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงกาย เลี้ยงใจ ไม่ห่าง ในโลกกว้างที่ลูกต้องก้าว ความรักของพ่อแม่ คือ เงางามทอดตามไปทุกที่ ความสุขของพ่อแม่ คือ ลูกอยู่ดี มีสุข รอด และปลอดภัย
 
 
 
• จ๊ะเอ๋..บ๊าย บาย Hello Good-Bye
เรื่องย่อ : เมื่ออยู่กับโลกต้องรู้เท่า เห็นทัน ว่า..ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่ได้มีไว้ให้เป็น สุขหรือทุกข์ล้วนอยู่ที่ใจ ที่มาแล้วก็ไป เมื่อทุกข์มา จ๊ะเอ๋ ให้เห็นแล้วก็ บ๊าย บาย และเมื่อสุขมา จ๊ะเอ๋ ให้เห็นแล้วก็ บ๊าย บาย เช่นกัน 
 
 
 สินค้าแนะนำ

ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ

ความสุขเล็กๆ ในใจ Happiness of My Heart (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน

109.-  
ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ

จ๊ะเอ๋..บ๊าย บาย Hello Good-Bye (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน

109.-  
ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ

เก็บดวงดาว Picking Stars (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน

109.-