ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น.. ของเล่นในบ้าน (ปกอ่อน)
Home > Shop Online

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น.. ของเล่นในบ้าน (ปกอ่อน)

รหัสสินค้า : 1527501
ชุด ของเล่นของพ่อ
เรื่อง : ตุ๊บปอง
ภาพ : อัญชลี อารีย์วงศ์
ประเภท : นิทานภาพคำกลอน
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 9 x 9 นิ้ว น้ำหนัก 0.11 กรัม
จำนวน (หน้า) : 24
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : เฮลโลคิดส์
ราคา : 95.-   81.-

จำนวน  

รายละเอียด

หนังสือนิทานชุดนี้ถือเป็นมงคลชีวิตที่ได้ศึกษาหลักการการเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของ "สมเด็จย่า" สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุก ๆ เรื่องอย่างละเอียดลออ อ่อนโยน และเรียบง่าย ขอน้อมนำความรู้ที่ได้ มาร้อยเรียงเรื่องราวเป็นหนังสือสำหรับเด็ก ชุด "ของเล่นของพ่อ" ด้วยแรงบันดาลใจจากหลักการการเลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพอนามัยดี กินดี อยู่ดี ระเบียบวินัยดี รับผิดชอบดี รู้จักใช้เวลาว่างอย่างดี พร้อมสอนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และความเมตตากรุณา โดยคิดถึงประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสำคัญ ที่สำคัญ คือ.. ส่งเสริมให้เด็กได้ทำ ได้คิด พิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองตามวัยผ่านจินตนาการ และความสนุกสนานจากการเล่น ทั้งของเล่นมีชีวิตและของเล่นไม่มีชีวิต ในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ
 
   พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการเลือกของเล่นที่หลากหลาย ซึ่งของเล่นดังกล่าว ถือเป็น รากแก้วของชีวิต ที่สร้างให้เด็กเกิดพลังชีวิต พลังใจ พลังความรู้และพลังคุณธรรม ที่ผู่ใหญ่ต้องจัดหาของเล่นและส่งเสริมการเล่นของเด็กให้ถูกวัย ถูกจังหวะ ถูกจริตและถูกต้อง พร้อมจัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยและเปิดโอกาสให้เด็กเลือกเล่นอย่างอิสระ เชื่อว่า... ถ้าผู้ใหญ่ได้น้อมนำวิถีเช่นนี้ มาเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ยังเล็ก จักเป็นดั่งแสนเทียนส่องนำทางสู่ความสว่างไสว ในวิถีที่สงบสุขและพอเพียง อันเป็นหนทางที่จะทำให้เด็กเกิดความสุขที่แท้จริงของชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
 
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในบ้านสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นน่าสนุกได้ โดยใช้เครื่องมือของคุณพ่อ และเมื่อพ่อเข้ามาช่วยลูก ๆ สร้างสรรค์ของเล่นความรักและความผูกพันก็งอกงามด้วย   
 
เรื่องย่อ : ฝนตกทำให้ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองเบื่อเพราะออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้ พ่อจึงชวนเข้ามาหาของเล่นในโรงเก็บของของปู่  สองพี่น้องมองไม่เห็นของเล่นสักอย่าง เห็นแต่เครื่องมือต่าง ๆ พ่อจึงบอกว่าเครื่องมือเหล่านี้นี่แหละ คือ ของเล่น แต่ต้องเล่นอย่างระมัดระวัง จากนั้นพ่อลูกจึงชวนกันทำของเล่น เช่น บล็อกไม้ รถไม้ สุดท้าย พ่อทำเรือจากขวดพลาสติกให้คนละลำ พอฝนหยุดตกตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองจึงนำเรือออกไปเล่นกันอย่างสนุกสนาน
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือดีสำหรับเด็ก 3 - 5 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
- หนังสือสำหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โครงการ 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กปี 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
 
 
ชุด ของเล่นของพ่อ 1 ชุด มี 4 เล่ม ประกอบด้วย : 1.ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..ของเล่นในสวน 2.ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..ของเล่นในบ้าน 3.ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..ของเล่นวันวาน 4.ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..ของเล่นเพื่อนรัก
Saveสินค้าแนะนำ

ชุด ของเล่นของพ่อ

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น.. ของเล่นในสวน (ปกอ่อน)

95.-  
ชุด ของเล่นของพ่อ

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น.. ของเล่นวันวาน (ปกอ่อน)

95.-  
ชุด ของเล่นของพ่อ

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น.. ของเล่นเพื่อนรัก (ปกอ่อน)

95.-