ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)


14 เมษายน วันครอบครัว
วันครอบครัว ถูกกำหนดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2532 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก จึงมีการกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ที่นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันครอบครัวด้วย สำหรับประวัติเป็นอย่างไร เรามีข้อมูลมาฝากค่ะ


4 กิจกรรมชวนลูกทำในวันสงกรานต์
4 กิจกรรมชวนลูกทำในวันสงกรานต์ ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเด็กจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ พร้อมกับซึบซับวัฒนธรรมอันดีงามควบคู่ไปด้วยค่ะ


10 กิจกรรมน่าทำช่วงปิดเทอม
ปิดเทอมใหญ่คราวนี้ไม่มีว้าเหว่ เพราะเจ้าตัวเล็กจะมีกิจกรรมให้ทำเพียบ ตั้งแต่ได้ค้นหาความชอบใหม่ ๆ จนถึงเสริมสร้างทักษะสารพัดด้านกันเลยทีเดียว ที่สำคัญยังช่วยเบี่ยงเบนความสนใจลูกไม่ให้ติดหนึบอยู่หน้าจอ จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพใจและกายในระยะยาวอีกด้วย*
 


ยิ่งหลงใหลสิ่งไหน ยิ่งฉายแววฉลาดเจ้าตัวเล็ก
ความสนใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ กับตัวเด็ก ผู้ปกครองสามารถเสริมการเรียนรู้นั้นให้ลูกได้เมื่ออยู่บ้าน ลองมองหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่ลูกชอบกับสิ่งที่ลูกเรียนมาจากโรงเรียนให้เจอ แล้วสนับสนุนควบคู่กันไป


กรมอนามัยหนุนพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟัง สร้างพัฒนาการ IQ EQ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้พ่อแม่ใช้นิทานเป็นสื่อสร้างพัฒนาการ IQ EQ ย้ำ ผลที่ได้ ไม่เฉพาะความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน แต่ยังช่วยสร้างสติปัญญา ความผูกพันและความอบอุ่นภายในครอบครัว


ออกกำลังกายแบบไหนเพิ่มความสูง
6 ปีแรกของลูก เป็นช่วงที่ร่างกายมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว พ่อแม่จึงควรส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกาย ทำกิจกรรมกลางแจ้งที่เหมาะกับวัย ช่วยฝึกการเคลื่อนไหว การทรงตัว การทำงานประสานกันระหว่างมือ ตา และเท้า ทำให้อารมณ์แจ่มใส
 


แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สำหรับเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี
แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สำหรับเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี กฎสำคัญในการสอนให้เด็กเข้าอกเข้าใจผู้อื่น คือ จงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา


รวมไอเดียจัดมุมหนังสือในบ้าน
รวมไอเดียจัดมุมหนังสือในบ้านให้เจ้าตัวน้อย ที่เห็นแล้วต้องว้าว!


สอนลูกเรื่องสุขลักษณะที่ดี
การปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะที่พ่อแม่และคุณครูสามารถฝึกเด็กได้ ได้แก่ การกิน การนอน การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย และการเล่น การสอนอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเด็กจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นนิสัยต่อไป