ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)


5 ธันวาคม สำคัญอย่างไร
นอกจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แล้ว ยังตรงกับวันสำคัญที่คนไทยควรรู้อีกมากมาย


สมรรถนะที่ 23 : สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต สร้างการคิดและสติปัญญา
หนึ่งในการส่งเสริมลูกรักให้มีพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา คือ สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในธรรมชาติ ที่ลูกต้องสามารถแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้อง และลงมือทำได้


สมรรถนะที่ 22 : ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ก็หมายถึงรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต
ลองนั่งนิ่ง ๆ ปล่อยใจให้ว่าง พร้อมวางอคติ ที่สำคัญ คือ ต้องสังเกตแบบไม่ช่วยลูก สังเกตแบบตรงไปตรงมา แล้วนึกถึงพฤติกรรมของลูก หรืออาจจะทดสอบลูกบ้างก็ได้ว่าสามารถทำอะไรตามวัยได้บ้าง
 


เที่ยวพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เรื่องของพ่อ
นอกจากสถานที่ที่เด็ก ๆ คุ้นชินกับการไปเที่ยวในวันหยุดแล้ว ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจที่เด็ก ๆ จะได้สัมผัสและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งที่จะแนะนำต่อไปนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไว้อย่างมากมาย


สมรรถนะที่ 22 : เล่นให้รู้จักและรักสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของลูกรักในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ตามสมรรถนะของเด็ก 3-5 ปี ลูกต้องแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้องและลงมือทำ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตต่าง ๆ ได้


สมรรถนะที่ 22 : สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต สร้างการคิดและสติปัญญา
พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ลูกต้องเข้าใจปรากฏการณ์ และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งลูกจำเป็นต้องรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปรู้จักสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
 


ตามรอยพระบาท
พระจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในหลายด้าน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ไปใช้สอนลูกได้


สมรรถนะที่ 21 : ถ้าลูกทำได้อย่างนี้ มีทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ดีแน่นอน
เรามาดูกันว่าลูกรักวัย 3-5 ปี ของเรา มีความสามารถในการคิดด้านคณิตศาสตร์ ตามสมรรถนะที่ 21 ที่ลูกต้องสามารถอ่านตัวเลข นับเลข และรู้จำนวนได้ มากน้อยเพียงใด


ชวนอ่านหนังสือ ในหลวงของเรา
ขอแนะนำหนังสือ ในหลวงของเรา การ์ตูนกึ่งสารคดี นำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยภาพประกอบสวยงาม อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมต้น