ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)


สมรรถนะที่ 21 : ทักษะคณิตศาสตร์ดี สมองดี
เพื่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของลูกรัก ในสมรรถนะที่ 21 เรื่อง การคิดด้านคณิตศาสตร์ ที่ลูกต้องสามารถอ่านตัวเลข นับเลข และรู้จำนวนได้ วันนี้เรามีกิจกรรมชวนคิด สร้างทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์มาแนะนำ


ความรักของในหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดูแลปวงชนชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา และความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ทำให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้


สมรรถนะที่ 21 : คณิต ในชีวิตประจำวันลูก
ในแต่ละวัน พ่อแม่สามารถใช้ร่างกาย และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เป็นสื่อในการสอน และสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้ลูกได้อย่างเนียน ๆ เป็นธรรมชาติ ลูกจำเป็นต้องเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีให้ได้
 


สมรรถนะที่ 20 : ถ้าลูกทำได้ สมาธิดี ก็มีความจดจ่อตั้งใจ
การฝึกให้ลูกมีสมาธิ สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจได้ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างฐานพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาให้กับลูกได้เป็นอย่างดี


สมรรถนะที่ 20 : เทคนิคสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ให้ลูก เพื่อสร้างสมาธิ
การลงทุน ลงแรง ลงใจกับลูกในช่วง 5 ปีแรกนั้น ต้องใช้สติ ปัญญา และต้องใช้ความรู้คู่ความรัก ถ้าทำได้ รับรองเลยว่าจะได้ผลลัพธ์มากกว่าไปทุ่มตอนเรียนหนังสือในชั้นประถมหรือมัธยมเสียอีก


สมรรถนะที่ 20 : ความจดจ่อตั้งใจ กิจวัตรสร้างได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก
เรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้ฝึกให้ลูกนิ่งเป็น เย็นได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการทำอะไรด้วยใจที่จดจ่อ ทำให้ลูกมีสมาธิและมีความอดทน
 


สมรรถนะที่ 19 : ถ้าลูกทำได้ ก็แก้ปัญหาดี
การฝึกให้ลูกคิดนอกกรอบในทางที่ดี ในเชิงบวก มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการวางพื้นฐานการสร้างทักษะในการแก้ปัญหาของลูก เรามาดูกันว่าลูกรักของเราจะมีความสามารถในการแก้ปัญหามากน้อยแค่ไหน


สมรรถนะที่ 19 : ฝึกให้ลูกคิดนอกกรอบ ทำให้ลูกแก้ปัญหาเก่ง
การคิดนอกกรอบ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาด้านการคิดและสติปัญญาในด้านการรู้จักแก้ปัญหา เพราะจะทำให้ลูกเกิดความหลากหลายในการคิดเพื่อหาทางออกของปัญหา


สมรรถนะที่ 19 : เล็กแค่ไหน ก็ต้องให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน
เมื่อลูกมีปัญหา พ่อแม่ต้องใจแข็ง ปล่อยให้ลูกได้ทำ ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน ให้เขาได้ใช้สติปัญญาทดลองคิด ทดลองทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาของตน