ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ป๋องแป๋ง ชุด วัยเยาว์ (4 เล่ม)

รหัสสินค้า : 90254

ชุด วัยเยาว์

ราคา 340.- 306.-
10% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
90254
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
ชุด วัยเยาว์
เรื่อง
สองขา
ภาพ
มงคล หวานฉ่ำ
แปล
-
ประเภท
นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย
0-3 ปี
ขนาด
8 x 8 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
24
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
Pass Education
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
"สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลตนเอง น่ารักสมวัย" นิทาภาพคำกลอนสำหรับเด็ก ผ่านเรื่องราวน่ารักของ "ป๋องแป๋ง" ตัวละครสุดฮิตที่เด็กๆ ชื่นชอบ เสริมพัฒนาการและแก้ปัญหาต่างๆ ของเด็กเล็ก อาทิ การแต่งตัว แปรงฟัน กินอาหารมีประโยชน์ เข้านอนตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบตนเอง ฯลฯ ผ่านเรื่องราวสนุกสนาน เหมาะสำหรับวัยเริ่มต้นเรียนรู้
 
ป๋องแป๋ง ชุด วัยเยาว์ 1 ชุด มี 4 เล่ม :
1. ป๋องแป๋งแปรงฟัน
2. ป๋องแป๋งแต่งตัว
3. ป๋องแป๋งไม่อยากกิน
4. ป๋องแป๋งไม่ยอมนอน
 

 
ป๋องแป๋งแปรงฟัน นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) เด็กจะได้รู้จักและจดจำวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
• ด้านวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning and Organizing) เด็กได้วางแผนและวางลำดับขั้นตอนในการแปรงฟัน ว่าต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมแปรง การบีบยางสีฟัน ไปจนถึงการบ้วนปากล้างฟอง

 
ฝึกลูก 3 ขวบปีแรก ฝึกให้รู้จักวิธีแปรงฟันเองง่ายๆ ผ่านเรื่องราวน่ารักของ "ป๋องแป๋ง" ตัวละครสุดฮิตที่เด็กๆ ชื่นชอบ พร้อมขั้นตอนและภาพประกอบอธิบายการแปรงฟันอย่างถูกวิธีท้ายเล่ม เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ของเด็กเล็ก
 
ป๋องแป๋งแต่งตัว  นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) จดจำวิธีสวมใส่เสื้อผ้า มาใช้ในชีวิตประจำวัน-
• ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) มีความจดจ่อตั้งใจในการสวมใส่เสื้อผ้าให้สำเร็จเรียบร้อย
• ด้านวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning and Organizing) เรียนรู้การวางแผนขั้นตอนการแต่งกาย ฝึกจัดระบบว่าเครื่องแต่งกายใดสวมก่อน – หลัง และลงมือทำด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจไว้
• ด้านริเริ่มลงมือทำ (Initiating) เด็กได้เลือกและตัดสินใจว่าจะสวมเสื้อผ้าแบบไหน และลงมือแต่งตัวด้วยตัวเอง
 
ฝึกลูก 3 ขวบปีแรก ฝึกให้รู้จักแต่งตัวเองง่ายๆ ใส่เสื้อ กางเกงด้วยตัวเองได้ ผ่านเรื่องราวน่ารักของ "ป๋องแป๋ง" ตัวละครสุดฮิตที่เด็กๆ ชื่นชอบ พร้อมขั้นตอนและภาพประกอบอธิบายการใส่เสื้อและกางเกงอย่างถูกวิธีท้ายเล่ม เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ของเด็กเล็ก
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือสำหรับเด็กอายุ 4 -6 ปี โครงการ 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 
ป๋องแป๋งไม่อยากกิน นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) เด็กได้เรียนรู้การสร้างสุขนิสัยที่ดีในการกิน แล้วสามารถนำไปใช้จริงได้
• ด้านวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning and Organizing) เด็กได้เรียนรู้ว่าการที่ร่างกายแข็งแรงนั้นไม่ใช่แค่กินอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ต้องมีสุขนิสัยที่ดีด้วย เริ่มตั้งแต่ล้างมือก่อนกิน นั่งกินเป็นที่ เคี้ยวให้ละเอียด และเลือกกินของหลากหลายที่มีประโยชน์
• ด้านริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) เมื่อมีเป้าหมายที่อยากให้ร่างกายแข็งแรง เด็กก็เริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์
• ด้านมุ่งเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence) เด็กได้ตั้งเป้าหมายว่าอยากแข็งแรงและเก่งเหมือนพี่และทำให้สำเร็จ
 
ฝึกลูก 3 ขวบปีแรก ฝึกให้รู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ ผ่านเรื่องราวน่ารักของ "ป๋องแป๋ง" ตัวละครสุดฮิตที่เด็กๆ ชื่นชอบ พร้อมเทคนิคทำให้ลูกชอบกินผักท้ายเล่ม เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ของเด็กเล็ก
 
ป๋องแป๋งไม่ยอมนอน นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibitity) เด็กได้ทดลองหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้นอนหลับ เช่น กอดตุ๊กตา ฟังพ่อแม่เล่านิทานโดยไม่ปิดกั้นว่าต้องใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น
• ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) แม้จะนอนไม่หลับ ยังอยากเล่นตุ๊กตา อยากฟังนิทานจากพ่อแม่ แต่เด็กก็ไม่แสดงอาการร้องไห้งอแง
• ด้านมุ่งเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence) แม้จะมีอุปสรรคจากอาการนอนไม่หลับ แต่เด็กน้อยก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายคือการนอนหลับพักผ่อนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กในวัยนี้

 
ฝึกลูก 3 ขวบปีแรก ฝึกให้รู้จักเตรียมพร้อมเข้านอนตรงเวลาไม่โยเย ผ่านเรื่องราวน่ารักของ "ป๋องแป๋ง" ตัวละครสุดฮิตที่เด็กๆ ชื่นชอบ เช่น การเข้าห้องน้ำก่อนนอน ฟังนิทานก่อนนอน พร้อมวิธีฝึกลูกให้เข้านอนง่ายๆ ไม่งอแงท้ายเล่ม เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ของเด็กเล็ก
 
 

 

Subscribe to Our Newsletter