ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com ตามรอยพระบาท


วันที่ : 14/12/2016   อ่าน : 3008

ตามรอยพระบาท

 
ตามรอยพระบาท
โดย กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์
 
พระจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในหลายด้าน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้สอนลูกได้
 
การอดออม
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ รู้จักประหยัด อดออม ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเก็บหอมรอบริบเงินค่าขนมเพื่อซื้อจักรยาน นอกจากนี้ยังมีของใช้อื่น ๆ ที่ซื้อโดยใช้เงินออมส่วนพระองค์ เช่น เครื่องดนตรี กล้องถ่ายรูป และของเล่น คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังเรื่องการอดออมให้ลูกได้ เช่น หากลูกอยากได้ของสักชิ้น คุณพ่อคุณแม่ลองให้ลูกเก็บออมจากค่าขนม โดยให้หยอดกระปุก จะทำให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้น มีการวางแผนการใช้เงิน สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
 
การแบ่งปัน
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวง รัชกาลที่ ๙ นำเงินที่ได้จากการไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร หยอดใส่กระปุก 10 % โดยสมเด็จย่าทรงตั้งชื่อกระป๋องออมสินนี้ว่า "กระป๋องคนจน" และทุกสิ้นเดือนจะนำเงินในกระป๋องนี้ไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด หรือมอบให้เด็กกำพร้าต่อไป คุณพ่อคุณแม่สามารถยกตัวอย่างง่าย ๆ ในเรื่องการให้ การแบ่งปันที่เด็กสามารถทำได้เช่น เมื่อลูกมีขนมก็ให้แบ่งปันเพื่อน ๆ หรือเมื่อมีของเล่นที่ไม่ได้เล่น เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้ว นำไปแบ่งปันให้ผู้ที่ขาดแคลน
 
การรู้จักประหยัดและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงใช้ยาสีพระทนต์จนหลอดแบนราบคล้ายแผ่นกระดาษ ทรงใช้ดินสอในการทรงงาน เพื่อเวลาเขียนผิดจะได้ลบได้ง่ายและทุกแท่งทรงใช้จนสั้นกุด หรือแม้กระทั่งฉลองพระบาทและฉลองพระองค์ที่ชำรุดจากการใช้งานมายาวนาน หากเป็นคนทั่วไปอาจจะทิ้งไปแล้ว แต่พระองค์โปรดให้นำไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้งานอีกหลายครั้ง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำตัวอย่างนี้ มาสอนให้ลูกรู้จักประหยัดและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า

ความเพียร
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่ง ไม่ว่าหนทางจะไกลและยากลำบากเพียงไหน พระองค์ไม่เคยย้อท่อ นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" กษัตริย์ผู้มีความเพียรพยายาม เมื่อเกิดเหตุเรืออับปางจมน้ำ ก็ยังว่ายน้ำต่อไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำมาสอนลูกเรื่องความเพียรพยายาม ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ คุณพ่อคุณแม่ลองเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้และช่วยเหลือตนเองในเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว การรับประทานอาหาร เป็นต้น
 
ความกตัญญู
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ถึงแม้จะทรงงานมากเพียงใด แต่พระองค์ทรงแบ่งเวลาเพื่อไปเข้าเฝ้าสมเด็จย่าอย่างสม่ำเสมอ เมื่อครั้งที่สมเด็จย่าประชวร เสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในหลวงทรงเข็นรถและป้อนข้าวป้อนยาให้สมเด็จย่าด้วยพระองค์เอง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงความรักและดูแลบุคคลในครอบครัว เช่น การพาลูกไปเยี่ยมคุณตาคุณยาย เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ หรือให้ลูกช่วยเหลือในสิ่งง่าย ๆ เช่น ช่วยถือของ ช่วยทำงานบ้าน เป็นต้น
 
เมื่อเด็กได้เห็นตัวอย่างที่ดีงาม และฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง จะทำให้เด็กเข้าใจ เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดี ซึ่งจะติดตัวเขาจนเติบใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ลองนำไปปรับใช้กับลูกดูนะคะ

หนังสือแนะนำฉันรักในหลวง อ่านแบบ AR Book ปกอ่อน
ฉันรักในหลวง อ่านแบบ AR Book ปกแข็ง
ฉันรักในหลวง อ่านแบบ AR Book - Big Book
ในหลวงของเรา
กราบพระบาท ปกอ่อน
Box Set ชุด คำพ่อสอน 10 เรื่อง
 


สมรรถนะที่ 9 : เรื่องที่ลูกต้องรู้ ก่อนจะไปเล่นกับเพื่อน

อุปกรณ์ในการเล่นกับลูก ราคาศูนย์บาท

สมรรถนะที่ 12 : ชอบหรือไม่ชอบอะไร ลูกรู้ได้ด้วยตัวเอง