ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com ศิลปะ ทำให้เด็กสมองดี


วันที่ : 10/07/2019   อ่าน : 1281

ศิลปะ ทำให้เด็กสมองดีวาดเส้น I ระบายสี I พิมพ์ภาพ I ปั้นดิน I ตัด-ฉีก-ปะ I ร้อยลูกปัด I สานกระดาษ… หลากหลายรูปแบบของการเล่นที่ทำให้เด็กได้แสดงออกผ่านกิจกรรมศิลปะ

การส่งเสริมให้ลูกสนุกกับศิลปะโดยไม่ต้องหวังผลที่เกิดขึ้น เป็นวิถีการเรียนรู้อย่างหนึ่งตามธรรมชาติ และมีคุณค่าต่อตัวเด็กอย่างยิ่ง เพราะเด็กได้ใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ ได้ปลดปล่อยความคิดความรู้สึกเพื่อสื่อความหมายอย่างอิสระเสรี เปิดเผยและจริงใจ กระบวนการต่าง ๆ ล้วนแต่ส่งเสริมให้เด็กน้อยเติบโตขึ้นเป็นคนมีพื้นฐานอารมณ์ดีและมีความคิดเชิงบวก

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ดี ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการในการเรียนรู้ขั้นต่อไป และที่สำคัญศิลปะยังช่วยทำให้สมองดีอีกด้วย เพราะขณะที่ทำกิจกรรม สมองทั้งด้านอารมณ์และด้านความเป็นเหตุผลจะถูกกระตุ้นให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เด็กที่ได้ทำกิจกรรมศิลปะบ่อย ๆ จึงพร้อมเรียนรู้โลกกว้างได้อย่างมีความสุข
* มีจินตนาการ
* มีอิสระทางความคิด
* ช่างสังเกตและจดจำ
* รู้จักวางแผนการทำงาน
* มีความเชื่อมั่นในตนเอง
* มีความละเอียดรอบคอบ
* มีสุนทรียภาพ

Writer : Timmy

อุปกรณ์ในการเล่นกับลูก ราคาศูนย์บาท

ชวนลูกรักมาชอบคณิต คิดสนุก

อ่านสนุกได้ทุกที่