ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com สมรรถนะที่ 14 : บ้านและโรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เด็กได้


วันที่ : 18/09/2018   อ่าน : 2218

สมรรถนะที่ 14 : บ้านและโรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เด็กได้

 
บทกิจกรรมของการพัฒนาการด้านอารมณ์ สมรรถนะที่ 14
สมรรถนะที่ 14 สมรรถนะของตนเอง เด็กแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอ
บ้านและโรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เด็กได้

วันนี้ขอเล่าต่อ เรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์ ในสมรรถนะที่ 14 ที่ลูกต้องแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของตน สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความมั่นใจ ด้วยตนเอง และพึ่งพาตนเองจนประสบความความสำเร็จของตนด้วย
 
ที่บ้าน...พ่อแม่ต้องให้โอกาสลูกดูแลตนเอง
การกินข้าวปลาอาหาร
พ่อแม่ต้องให้โอกาสลูกคิดเมนูอาหารเอง หรือพาลูกออกไปจ่ายตลาดเพื่อหาเครื่องปรุงตามเมนูที่ลูกคิด แล้วให้ลูกช่วยทำกับข้าว ช่วยล้างผัก ผลไม้ ก่อนนำไปรับประทาน ช่วยจัดโต๊ะ จัดจาน วางชาม วางช้อน วางแก้วน้ำ แล้วชี้ชวนให้ลูกตักเอง กินเอง เมื่อได้ลงมือทำ ลูกจึงเชื่อมั่นใจในตนเองว่า "ทำได้"

การอาบน้ำ ล้างเนื้อล้างตัว
ให้ลูกมีส่วนร่วมในการเตรียมอุปกรณ์ เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว สบู่ ขัน แปรงสีฟันเอง โดยมีพ่อแม่ หรือพี่เลี้ยงคอยอำนวยความสะดวก...ไม่ใช่ทำให้ลูกทั้งหมด แล้วชวนลูกอาบน้ำ ให้โอกาสลูกได้อาบเอง ถูสบู่ทั่วตัวเอง สระผมเองตั้งแต่ 4 - 5 ปีนั่นแหละ เมื่อได้ลงมือทำ ลูกจึงเชื่อมั่นใจในตนเองว่า "ทำได้"

การแต่งตัว
เริ่มง่าย ๆ ด้วยการให้ลูกรู้จักแยกเสื้อผ้า สอนให้รู้ว่าด้านไหนด้านหน้า ด้านไหนด้านหลัง ให้ลูกได้ลองถูก ลองผิดด้วยตนเอง โดยมีแม่คอยให้กำลังใจ ลูกทำได้แม่ชื่นชม แต่ถ้าลูกทำไม่ได้ ก็ไม่มีการตำหนิ แม่ให้โอกาสลูกได้ทดลอง แม้กระทั่งหวีผมด้วยตนเอง เมื่อได้ลงมือทำ ลูกจึงเชื่อมั่นใจในตนเองว่า "ทำได้"

ที่โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมที่ครูควรทำบ่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เช่น
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ที่ทำให้เด็กกล้าแสดงออก
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมกลุ่ม ที่ทำให้เด็กกล้าแสดงออก กล้านำเสนอผลงานกล้าพูด กล้าอธิบาย
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ งานศิลปะ ทำให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านจินตนาการ รู้จักชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น
4. กิจกรรมเสรี ทำให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระผ่านของเล่นและอุปกรณ์หลากหลาย
5. กิจกรรมกลางแจ้ง ทำให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างอิสระ และปลดปล่อย
6. เกมการศึกษา ทำให้เด็กมีความคิดรวบยอด รู้จักสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ แก้ปัญหา เมื่อได้ลงมือทำ เด็กจึงเชื่อมั่นใจในตนเองว่า "ทำได้"

ที่ว่ามานี้ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองได้เป็นอย่างดี แต่การที่เด็กจะพัฒนาได้มากน้อยหรือช้าเร็ว ขึ้นอยู่กับบทบาทของพ่อแม่และครู ที่จะจัดให้สอดคล้องกับพัฒนาของเด็กในแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook “toobpongtoobpong”
ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
 
 

ข้อดีของการชวนเด็ก ๆ มาออกกำลังกาย

สมรรถนะที่ 15 : ถ้าลูกทำได้ ลูกก็มีสมรรถภาพทางกายแข็งแรงและทนทาน

ตามรอยพระบาท