ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com สมรรถนะที่ 14 : ถ้าลูกทำได้ ลูกก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง


วันที่ : 18/09/2018   อ่าน : 1636

สมรรถนะที่ 14 : ถ้าลูกทำได้ ลูกก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง

 
บทสรุปของการพัฒนาการด้านอารมณ์ สมรรถนะที่ 14
สมรรถนะที่ 14 สมรรถนะของตนเอง เด็กแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอ
ถ้าลูกทำได้ ลูกก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง

วันนี้ขอจบเรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์ ในสมรรถนะที่ 14 ที่ลูกต้องแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและพึ่งพาตนเองจนประสบความความสำเร็จของตนด้วย

สรุปอีกครั้งนะว่า
พ่อแม่...
1. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ลูกทำได้ตามวัย และชมเชยลูก อย่าคิดว่าลูกยังเล็กแล้วไม่ให้ทำอะไรด้วยตนเอง ลูกจะเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองถ้าลูกทำได้
2. ถาม ขอร้องหรือมอบหมายให้ลูกได้ช่วยทำสิ่งต่างๆ ที่ลูกพอจะทำได้ ลูกจะได้รู้สึกว่าตนเองมีค่า
3. ชวนลูกให้มีส่วนร่วมในการทำงานบ้านกับพ่อแม่
4. เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดหรือได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกอยากพูดอยากทำตามความเหมาะสม
5. แสดงความใส่ใจ และชมเชยลูกทุกครั้งที่ตั้งใจ ลงมือและทำกิจกรรมหรือกิจวัตรได้สำเร็จ
6. สังเกตลูกว่ามีความสามารถพิเศษด้านใด แล้วหาทางสนับสนุน ส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ

ครู...
1. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เด็กได้ทำในสิ่งที่เด็กทำได้ตามวัย และให้เด็กได้รับคำชมเชย โดยอย่าคิดว่าเด็กยังเล็กแล้วไม่ให้ทำอะไรด้วยตนเอง เด็กจะเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองถ้าเด็กทำได้
2. ถามหรือขอร้อง หรือส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยทำสิ่งต่างๆ ที่เด็กพอจะทำได้ เด็กจะได้รู้สึกว่าตนเองมีค่า
3. เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดหรือได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กอยากพูดอยากทำ ให้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานของตนหน้าชั้นเรียน
4. ให้เด็กได้มีโอกาสค้นพบวิธีการเล่นด้วยตนเอง จากการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ อย่างอิสระ และ ให้เด็กได้นำเสนอการค้นพบนั้นกับเพื่อนๆ
5. ไม่ทำให้เด็กรู้สึกด้อยหรือเสียหน้า เช่น ไม่ตำหนิเด็กต่อหน้าคนอื่น ไม่ประชดประชันเด็กโดยนำไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น
6. เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม เช่น ผลัดเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้าห้อง หัวหน้ากลุ่ม หรือให้โอกาสเด็กออกมาพูดนำเสนอความคิดของตน ต่อหน้าผู้อื่นอยู่เสมอ หรือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เสนอตัวเป็นอาสาสมัครในงานที่ตนมีความถนัด

อ้ะ...งั้นมาไล่ดูไปทีละวัย ทีละข้อกันเลยว่าลูกนั้นจะผ่านสมรรถนะที่ 13 นี้รึเปล่า

ลูกวัย 3 - 4 ปี
1. แสดงความดีใจโดยท่าทางหรือวาจา เมื่อทำอะไรได้หรือสำเร็จ
2. อวดผลงานของตนเพื่อให้ตนเองรู้สึกดี และรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ
3. แสดงท่าทางพอใจเมื่อตนเองมีโอกาสได้กระทำกิจกรรมหนึ่งๆ ที่อยากพูด อยากทำ

ลูกวัย 5 ปี
1. ทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อได้แสดงความสามารถ
2. อาสาที่จะทำกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถของตน
3. บอกได้ว่าตนเองมีความสามารถในเรื่องใด

เป็นไงมั่ง ลูก Can Do ตามวัยรึเปล่า อ้อ...อย่าลืมนะ ที่ว่า Can Do นี่น่ะ...ลูกวัย 3 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยของ 3 ปีได้ ลูกวัย 4 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยของ 3 และ 4 ปีได้และลูกวัย 5 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยได้ทั้งหมดรวมของ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปีได้นะ
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook “toobpongtoobpong”
ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
 

ดิสเล็กเซีย อ่านไม่ได้ ไม่ใช่ว่าโง่

ชวนลูกเล่นบัตรภาพให้จำง่ายและสนุก

เลือกของเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ