ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561
วันที่ : 23/04/2018   อ่าน : 10067

100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561


 

100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561 หนังสือที่พ่อแม่ควรอ่านให้ลูกฟัง...ครูควรอ่านให้เด็กฟัง

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อธิบดีพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเสวนา เรื่อง 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561 กับคุณสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก แม่แอม คุณชลธิชา อัศวาณิชย์ พิธีกรรายการ wonder woman และแม่อร คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์
 
อธิบดีพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560-2564 โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการสร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยที่เข้มแข็ง  โดยกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละช่วงวัย ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริม การอ่านและนิสัยรักการอ่านในทุกกลุ่มอายุ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินการโครงการคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561 เพื่อเป็นการจุดประกายให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงหนังสือดีและมีประโยชน์สำหรับเด็กที่ผู้ใหญ่ คือ พ่อแม่ และคุณครูควรอ่าน เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ได้มีโอกาสพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติต่อไป
 
หนังสือดี 100 เล่ม สำหรับเด็กและเยาวชน แบ่งตามช่วงวัย ได้ดังนี้
1.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 1 ปี
2.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 1-3 ปี
3.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 4-6 ปี
4.หนังสือดีสำหรับเยาวชน อายุ 7-11 ปี
5.หนังสือดีสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี

56 หนังสือของแปลน ฟอร์ คิดส์ ที่ผ่านการคัดเลือกมีดังนี้
 
หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 1-3 ปี
 


   
  
  
หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 4-6 ปี
 


   
   


   


   
   
   
   
  
  
   

100 เล่มหนังสือนิทานดี... 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ต้นกล้าชวนเรียนรู้ประสาทสัมผัส

โปรโมชั่นเดือนสิงหาคม แม่ลูกสุขสันต์ชวนกันอ่านนิทาน