ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ : 18/04/2019   อ่าน : 1194

หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


 
      เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมาย นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน เข้าร่วมงานเสวนา "หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562" และเป็นประธานมอบใบประกาศแก่สำนักพิมพ์ที่หนังสือผ่านการพิจารณา
 
      ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติต่อไป
 
 
      หนังสือจำนวน 232 เล่ม จาก 26 สำนักพิมพ์ ผ่านการคัดสรรเป็น "หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน" จำนวน 45 เล่ม แบ่งเป็น 5 กลุ่ม อายุ ดังนี้

1.หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 1 ปี  จำนวน 1 เล่ม
2.หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 1-3 ปี  จำนวน 6 เล่ม
3.หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 4-6 ปี  จำนวน 22 เล่ม
4.หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 7-11 ปี  จำนวน 12 เล่ม
5.หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 12-18 ปี  จำนวน 4 เล่ม

หนังสือของแปลน ฟอร์ คิดส์ ที่ผ่านการคัดเลือกมี 16 เรื่องดังนี้
 
หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 1 ปี
 
 
 

หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 1 - 3 ปี
 


  


  


  

 หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 4 - 6 ปี
 


  


  


  


  

หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 7 - 11 ปี
 


  


  


  


  


  

 
 
 
ที่มา www.culture.go.th และเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม https://www.facebook.com/DCP.culture/

 
Recommend
  
  


  
 
 
 

Whole child Development for Thailand 4.0

กุ๋งกิ๋งปาร์ตี้ ตอน UNDER THE SEA

Mini M. Ed รุ่นที่ 10 ทัศนะนานาชาติสู่ห้องเรียนปฐมวัย