ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2559
วันที่ : 07/03/2018   อ่าน : 22543

รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2559เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตัวอย่างรายชื่อ "หนังสือเสริม ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559" จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน* ซึ่งมีหนังสือของแปลน ฟอร์ คิดส์ ที่ผ่านการคัดเลือก 29 รายการ ดังนี้
ฉันรักพระราชินี
ฉันชอบกินข้าว
ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ใหญ่
   
 
 
 
เอ๊ะ! แอบดูอะไรอยู่น่ะอะไรในอากาศหมาน้อยสิบตัว
   
ก้าบ ก้าบ ก๊าบ ก๊าบ
กำเนิดพระสังข์
กำเนิดหนุมาน
   
เอ้า ฮุยเลฮุย
หนังสือสนุกของตะนอยน้อย
มาร์สแมนกับยายเช้า
   
ดาวลูกไก่ยายกะตา
ป๊อกแป๊กเที่ยวใต้ทะเล
   
เป็ดน้อยไปโรงเรียนหมูหริ่งอารมณ์บูด
ฉันปวดฉี่
   
อีกกี่คืน จะถึงวันเกิดของหนู
ได้เวลากอดกันแล้วจ้ะ
แม่ไก่แฮตตี้
   
อำเล่นตลกจัง
ฮูกซ่าหน้าบึ้ง
สีจอมซน
   
เจ้าเบิ้มสีฟ้า
ขอบคุณนะสายลม
ขอโทษนะน้ำลึกมากรึเปล่า
   
 
เจ้าหมาน้อย
ลมหายใจ 


สำหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการของเด็ก เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา ปลูกฝังคุณธรรมเจตคติให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน โดยตัวอย่างประเด็นคำถามเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกซื้อ หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557* ดังนี้

ถาม : แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ของอนุบาลซื้อได้หรือไม่
ตอบ : ผู้สอนซื้อแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ระดับอนุบาลย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการ จัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรฯจากแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ว่าควรคานึงถึงสอดคล้องกับ หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีรูปแบบการสอนแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชา ไม่ได้กำหนดหนังสือประเภทแบบฝึกหัด อยู่ในรายการ

ถาม : เลือกซื้อหนังสือแบบฝึกคัดลายมือให้นักเรียนได้หรือไม่
ตอบ : เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาจากการได้รับการปฏิบัติจริงเชิงบูรณาการ แบบฝึกหัดคัดลายมือไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเชิงบูรณาการ ซึ่งไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

*ข้อมูล จาก "ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก ปฐมวัย" ในเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/123

**คณะ กรรมการคัดสรรฯ ได้แก่ สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน, สมาคมไทสร้างสรรค์, วิทยากร เชียงกูล และคณะ, คณะกรรมการการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.), คณะกรรมการสรรหาสื่ออุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย กระทรวงสาธารณสุข, หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart, อุทยานการเรียนรู้ TK Park, โครงการคัดสรร 108 หนังสือดี

100 เล่ม หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อนิทานยอดฮิต ถูกเนรมิตเป็นของเล่น

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแอพพลิเคชั่น AR ฉันรักพระราชินี