ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
7 เทคนิคสอนหนูเป็นนักอ่าน
Home > Parent's Blog


วันที่ : 20/06/2017   อ่าน : 4496

7 เทคนิคสอนหนูเป็นนักอ่าน

 
7 เทคนิค สอนหนูเป็นนักอ่าน

การอ่าน เปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหญ่ของชีวิต ที่จะช่วยเปิดโลกแห่งจินตนาการและโลกแห่งความจริง การอ่าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังและส่งเสริมให้กับเด็กตั้งแต่วัยอนุบาล เพราะเด็กวัยนี้จะซึมซับและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ง่ายและรวดเร็ว ยิ่งถ้าได้รับการส่งเสริมเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยแล้ว เด็กก็จะคุ้นเคยกับการอ่านจนพัฒนาเป็นนิสัยรักการอ่านไม่รู้ตัว ซึ่งแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กอนุบาล ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การจัดมุมหนังสือให้มีแสงสว่างที่พอเหมาะในการอ่าน ชั้นวางหนังสือที่เด็กสามารถหยิบได้ง่ายและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

2. สำรวจความต้องการของเด็ก เพื่อจัดหนังสือให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก

3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การสอนแบบโครงการ (Project approach)

4. กระตุ้นและสร้างความสนใจให้เด็กอยากอ่านหนังสือ เช่น พาไปร้านหนังสือ และให้เด็กเลือกหนังสือที่ชอบด้วยตนเอง

5. สนับสนุนให้เด็กเล่าเรื่องที่ได้อ่านมากับเพื่อนๆ ให้ฟัง

6. พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านให้กับเด็กและพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสืออยู่เสมอ ให้กำลังใจและยกย่องชมเชยเมื่อเด็กแสดงความสนใจในการอ่าน

7. อ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน โดยอาจจะใช้เวลาก่อนเข้านอน อย่างน้อยวันละ 10-15 นาที

เมื่อเด็กได้รับการส่งเสริมการอ่านที่ดีเช่นนี้แล้ว ในอนาคตก็จะมีนักอ่านตัวน้อยเพิ่มขึ้นมากมายอย่างแน่นอนเลยค่ะ
 

เรียบเรียงจาก คู่มือครู ปีที่ 11 ฉบับที่ 105 เดือนมิถุนายน 2555
 
 
Recommend
 สนุกอ่าน อ่านสนุก
ราคา : 50 บาท
สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ
ราคา : 290 บาท
การจัดทำสารนิทัศน์ในระดับปฐมวัย
ราคา : 320 บาท
 
 
 

สอนลูกเรื่อง ข้าว

ห้องเรียน Montessori

6 Q มีอะไรบ้างและสำคัญต่อเด็กอย่างไร