ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
พัฒนาการด้านภาษาและการพูดสื่อสารของลูก วัยแรกเกิด - 3 ปี
Home > Parent's Blog


วันที่ : 19/07/2019   อ่าน : 8456

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดสื่อสารของลูก วัยแรกเกิด - 3 ปีเด็กปฐมวัยเรียนรู้ที่จะพูดเป็นคำ เมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ และค่อยๆ เรียนรู้ที่จะพูดด้วยคำสองคำและเป็นประโยคสั้นๆ เมื่ออายุมากขึ้น และค่อยๆ พัฒนาการใช้ภาษาขึ้นเรื่อยๆ #หนังสือ สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี

แต่ก่อนที่เด็กจะหัดพูดได้ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ มีความต้องการที่จะสื่อสารโต้ตอบกับพ่อแม่ จำเป็นต้องมีพ่อแม่ที่ชอบพูดคุยกับลูก และอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอนะคะ
 
แรกเกิด
วัยทารกจนถึงอายุ 2 เดือน จะเริ่มเล่นเสียงในลำคอ ซึ่งมักเป็นเสียงร้องไห้ เรอ ไอ หรือหาว

5-6 สัปดาห์
เริมทำเสียง เล่นเสียง โดยเฉพาะถ้ามีคนมาเล่น หยอกล้อ

3 เดือน
เริ่มยิ้มทักพ่อแม่ ส่งเสียงอ้อแอ้ หรือ อู/อา พยายามพูดสื่อสารกับพ่อแม่ พออายุ 4 เดือน ลูกจะเงียบฟังเมื่อพ่อแม่คุยด้วย และพร้อมทั้งส่งเสียงโต้ตอบ เมื่อพ่อแม่หยุดพูด

6 เดือน
วัย 5-6 เดือน ลูกจะเริ่มเล่นเป่าน้ำลาย เล่นเสียงบริเวณริมฝีปาก ซึ่งประกอบด้วยเสียงพยัญชนะและเสียงสระ เช่น "บา" "ดา" "กา" ดังนั้นหากพ่อแม่เล่นเสียงกับลูกบ่อยๆ ลูกจะทำเสียงหลายพยางค์ เช่น "ดาดาดา" "บาบาบา"

9 เดือน
เลียนเสียงผู้ใหญ่ ชอบออกเสียงเป็นคำ เช่น "หม่ำ หม่ำ" "ดา ดา" โดยออกเสียงซ้ำๆ กันบ่อยๆ

1 ปี
- เมื่ออายุได้ 12 เดือน เริ่มเข้าใจความหมายของคำ เช่น "ส่งให้แม่" และออกเสียงคำที่มีความหมายได้ 1-2 คำ เช่น "แม่" "บ๊าย บาย" พูดได้ประมาณ 6-20 คำ
- เมื่ออายุได้ 12-15 เดือน ลูกจะค่อยๆ เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างมาก จนมีคำศัพท์อย่างน้อยประมาณ 50 คำ
- เมื่ออายุ 18 เดือน ลูกจะชี้รูปภาพตามคำบอก หรือชี้อวัยวะได้ 1-2 ส่วน

2 ปี
พูดได้ประมาณ 50 คำ และบางทีก็พูดเป็นประโยคสั้นๆ ได้ ลูกจะเริ่มนำคำศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างกัน มาต่อกันได้ เช่น กินนม กินข้าว ไปเที่ยว เป็นต้น

3 - 3 ปีครึ่ง
- รู้จักคำศัพท์มากขึ้น
- นับเลขได้
- ช่างพูด
- บอกได้ว่าต้องการอะไร
- เริมถามว่าอะไร อย่างไร ทำไม เมื่อไหร่
- รู้จักทิศทาง เช่น บน ล่าง
- เรียกชื่อสิ่งของที่คุ้นเคยได้
- สนใจหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ ยานพาหนะ และนิทานต่างๆ  
 
(เรียบเรียงข้อมูลจากคู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี)

Books Recommend
ชุด หนังสือคัดสรรวัยแรกเกิด - 1ขวบ

ชุด หนังสือคัดสรรวัยแรกเกิด-1 ขวบ ชุดที่ 2
ชุด หนังสือคัดสรรวัย 1-2 ขวบชุด หนังสือคัดสรรวัย 1-2 ขวบ ชุดที่ 2

ชุด หนังสือคัดสรรวัย 2-3 ขวบ
ชุด หนังสือคัดสรรวัย 2-3 ขวบ ชุดที่ 2 
 
 

6 Q มีอะไรบ้างและสำคัญต่อเด็กอย่างไร

เด็กที่มี EF กลุ่มทักษะปฏิบัติ เป็นแบบไหน (ตอนที่ 5)

จะดีแค่ไหนหากพ่อแม่รู้จักรักลูกให้ถูกลักษณ์