ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
เด็กที่มี EF ทักษะกำกับตนเองดีเป็นแบบไหน (ตอนที่ 4)
Home > Parent's Blog


วันที่ : 09/09/2019   อ่าน : 1524

เด็กที่มี EF ทักษะกำกับตนเองดีเป็นแบบไหน (ตอนที่ 4)


เราทำความรู้จักกับ EF Executive Functions) การทำงานของสมองส่วนหน้า ทำหน้าที่เกี่ยวกับทักษะการคิดเพื่อให้ชีวิตสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเพื่อความสำเร็จในชีวิตลูกกันไปแล้ว

EF ยังจัดเป็น 3 กลุ่มทักษะ คือ
1.กลุ่มทักษะพื้นฐาน
2.กลุ่มทักษะกำกับตนเอง
3.กลุ่มทักษะปฏิบัติ


วันนี้เราจะมาดูกันต่อว่า EF กลุ่มทักษะกำกับตนเอง ซึ่งประกอบด้วย Emotional Control, Focus / Attention, และ Self Monitoring นั้นคืออะไร และลูกของเรามีทักษะด้านนี้หรือยัง

EF กลุ่มทักษะกำกับตนเอง ระกอบด้วย 1. Emotional Control  2. Focus / Attention และ 3. Self Monitoring มีหน้าที่ ช่วยควบคุมอารมณ์ ช่วยให้จดจ่อใส่ใจ ช่วยติดตามประเมินตนเอง
 
 
1. Emotional Control = การควบคุมอารมณ์
คือ ความสามารถของเด็ก ในการบอกอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และควบคุมอารมณ์ของตนเองให้แสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อมีเหตุการณ์ที่ขัดใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้น ก็ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว แต่หยุดฟังเหตุผลก่อน รวมถึงไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา หรือ มีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจเกิดขึ้น ก็ไม่ร้องไห้ฟูมฟายโดยไม่ฟังเหตุผล
 
 
 
 
 
2. Focus / Attention  = การจดจ่อใส่ใจ
คือ ความสามารถของเด็ก ๆ ในการมีสมาธิจดจ่อ และใส่ใจในสิ่งที่กำลังอย่างต่อเนื่อง ไม่วอกแวกไปตามสิ่งเร้าที่เข้ามา เช่น สามารถนั่งทำการบ้านได้ด้วยตนเอง แม้สิ่งใดมารบกวนหรือมีใครชวนไปเล่น ก็ไม่วอกแวก แต่จดจ่อใส่ใจกับงานที่ทำจนเสร็จ หรือเล่นของเล่นชิ้นใดชิ้นหรือเป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
 
 
 
 
 
3. Self-Monitoring = การติดตามประเมินตนเอง
คือ ความสามารถของเด็กในการประเมินตนเอง ในเรื่องของการกระทำหรือผลงานของตนเอง บอกได้ว่าจุดดี หรือ จุดที่ควรปรับปรุงของตนเองคืออะไร เช่น บอกได้ว่าผลงานที่ทำในวันนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร อยากปรับปรุงหรือพัฒนาตรงไหน ทักษะด้านนี้จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักตนเองมากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาตนเองในอนาคต
 
 
 
มาลองเช็คกันดูซิว่า ลูก ๆ ของเรามีทักษะเหล่านี้แล้วหรือยัง

1. Emotional Control = การควบคุมอารมณ์
•  บอกอารมณ์หรือความรู้สึกตนเองขณะนั้น ๆ ได้
•  ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือฉุนเฉียว เวลามีเรื่องขัดใจ
•  ไม่ร้องไห้ฟูมฟาย เมื่อมีเรื่องที่ทำให้ผิดหวัง


2. Focus / Attention = การจดจ่อใส่ใจ
•  จดจ่อใส่ใจกับทำการบ้าน/ฟังนิทานได้อย่างต่อเนื่อง (5-20 นาที ตามช่วงอายุ)
•  เล่นของเล่นชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ระยะเวลาหนึ่ง ไม่เปลี่ยนไปมา
•  เมื่อทำงานอยู่ แต่มีสิ่งเร้าใดเข้ามารบกวนก็ไม่วอกแวกไปตามสิ่งนั้น

3. Self-Monitoring = การติดตามประเมินตนเอง
•  บอกข้อดี ข้อเสียของงาน หรือ กิจกรรมที่ทำ
•  บอกสิ่งที่ควรปรับปรุงในงาน หรือ กิจกรรมที่ตนเองทำได้
 
ทำอย่างไรจะพัฒนาลูกๆของเรา ให้มี EF กลุ่มทักษะพื้นฐาน
การพัฒนา EF ของเด็ก ๆ สามารถพัฒนาได้ทุกที่ ทุกเวลา ขอเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกและเข้าใจ EF เท่านี้ กิจกรรมที่ทำในแต่ละวันก็สามารถช่วยพัฒนา EF ของลูก ๆ ได้แล้วค่ะ
 
1. Emotional Control = การควบคุมอารมณ์
•  เมื่อลูกประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่พอใจ เสียใจ และขัดใจเกิดขึ้น ให้ลองถามลูกว่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้ เพราะอะไรด้วยสาเหตุใด และถามลูกต่อว่าจะทำอย่างไรเมื่อรู้สึกเช่นนี้
•  เมื่อลูกแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ให้สังเกตลูกระยะหนึ่ง และเข้าไปพูดกับลูกอย่างใจเย็น ทำให้ลูกได้สติและรับรู้อารมณ์ของตนเอง เพื่อให้ลูกแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม

2. Focus / Attention = การจดจ่อใส่ใจ
•  กำหนดระยะเวลาในการทำงาน และให้ลูกลองทำให้ได้ตามกำหนดเวลานั้น ๆ อาจเริ่มจากกิจกรรมที่ลูกชอบทำก่อน ส่วนการกำหนดเวลาอาจจะใช้นาฬิกาทราย หรือ นาฬิกาน่ารัก ๆ ที่ให้เด็กหัดดูเวลาด้วยตนเอง
•  สังเกตลูกว่า ลูกมักจะจดจ่อกับกิจกรรมใดเป็นพิเศษ และขาดการจดจ่อกับกิจกรรมประเภทใด เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาได้ตรงจุด รวมถึงสังเกตว่าลูกมักวอกแวกไปตามสิ่งเร้าใดบ้าง

3. Self-Monitoring = การติดตามประเมินตนเอง
•  หมั่นตั้งคำถาม ให้ลูกประเมินตนเองจาก การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย หรือ กิจกรรมที่ลูกทำ เช่น กิจกรรมปั้นดินวันนี้ หนูคิดว่า ดี พอใช้ หรือ ควรปรับปรุง เพราะอะไร ให้กี่คะแนน ชอบตรงไหน ไม่ชอบตรงไหน อยากปรับปรุงหรือพัฒนาตรงไหนบ้าง
•  ฝึกให้ลูกฟังคนอื่นประเมินตนเอง และลองประเมินผลงานของคนอื่น


จบลงไปแล้วกับทักษะกลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะกำกับตนเอง คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูก ๆ กันนะคะว่า ลูกของเรากำกับตนเองได้ดีหรือยัง ถ้ายังไม่มี ก็อย่าลืมนำไอเดียดี ๆ ไปพัฒนาลูก ๆ กันค่ะ แล้วพบกันใน EP หน้า กับทักษะกลุ่มที่ 3 ทักษะปฏิบัตินะคะ
 
Recommend

  
  


  

 
  
 
 

นิทานแนะนำโดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

6 ทักษะชีวิตที่ดี เริ่มที่วัยอนุบาล

นิทาน: อาหารชั้นเลิศของสมอง