ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ดาวน์โหลดฟรี โปสเตอร์ตารางพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี (DSPM)
Home > Parent's Blog


วันที่ : 08/04/2019   อ่าน : 6691

ดาวน์โหลดฟรี โปสเตอร์ตารางพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี (DSPM)     นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการและตารางพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยชี้แนวทางในด้านต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา รวมถึงการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ซึ่งจะมีข้อมูลตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง 60 เดือน นับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นส่งเสริมพัฒนาการขอให้ถูกต้อง เพื่อก้าวต่อไปของพวกเขาจะเติบโตขึ้นอย่างสมวัย เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และปัญญา พร้อมจะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

     โปสเตอร์ตารางการตรวจเช็กพัฒนาการลูกและแนวทางการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย (ไฟล์ใหญ่ ขนาด A3) ออกแบบให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตรวจเช็ค ติดตามการเติบโตของลูกน้อยอย่างง่ายดาย
เพียงดาวน์โหลดแล้วปรินท์สีลงกระดาษขนาด A3 ติดไว้ในห้องเด็ก เช็กพัฒนาการของลูกได้ทุกวัน 
 
 
 

นอนอย่างไร... สำหรับลูกวัย 4 - 6 เดือน

นพลักษณ์... คน 9 แบบ

คุณค่าของนิทาน