ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
พ่อแม่จ๋า อย่าเพิ่งเร่ง สมองของหนูเรียนรู้ได้ดีตามวัย
Home > Parent's Blog


วันที่ : 10/07/2019   อ่าน : 1033

พ่อแม่จ๋า อย่าเพิ่งเร่ง สมองของหนูเรียนรู้ได้ดีตามวัยแม้การอ่านจะเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของคนเรา แต่พัฒนาการของเด็กนั้นเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่มีทางลัด

การเร่งให้เด็กเริ่มอ่าน-เขียน-สะกดคำเป็นตั้งแต่เล็ก ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะ ๆ ท่องจำมาก ๆ หรืออัดความรู้ด้านวิชาการที่ยากเกินกว่าวัยของเด็กจะเข้าใจได้ แล้วหวังว่าเด็กจะเรียนหนังสือได้ดีนั้นกลับให้ผลตรงกันข้าม เพราะยิ่งรีบก็ยิ่งส่งผลร้ายกับเด็กเร็วเท่านั้น การเคี่ยวเข็ญอาจพาเด็กไปถึงจุดเบื่อหน่ายที่พร้อมละทิ้งทุกอย่างได้ในวันหนึ่ง

การอ่านที่สมองจะต้องถอดรหัสคำต่าง ๆ เป็นตัวอักษรและสัมพันธ์กับเสียงนั้น เป็นความสามารถของ “สมองซีกซ้าย” แต่เส้นใยประสานประสาทด้านการอ่าน เขียน และสะกดคำ จะยังไม่ถูกสร้างขึ้นในเด็กวัยอนุบาล ฉะนั้น เด็กที่ถูกฝึกให้หัดอ่านตั้งแต่เล็ก จึงทำได้เพียงจดจำรูปตัวอักษรและคาดเดาคำ ไม่ใช่ความสามารถในการอ่านที่แท้จริง

ช่วงอายุ 3 - 7 ปี “สมองซีกขวา” ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ จะพัฒนาได้ดีกว่าสมองซีกซ้าย เด็กสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวจากการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นภาพ และสร้างจินตนาการขึ้นในหัว การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด จึงเป็นการวิ่งเล่น การฟังนิทาน การทำกิจกรรมสนุก ๆ ทั้งดนตรี ศิลปะ การสัมผัสธรรมชาติ การเรียนรู้ผ่านของจริง ไม่ใช่นั่งเรียนเขียนหนังสือ

เด็กที่ไม่ได้ใช้สมองซีกขวาเพื่อส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ จึงลดโอกาสในการเรียนรู้ลงอย่างน่าเสียดาย

เด็กปฐมวัย หรือเด็กอนุบาล หรือเด็กก่อนวัยเรียน เป็นวัยเตรียมพื้นฐานทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับชั้นสูงขึ้น เพราะการอ่านที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นช่วงอายุประมาณ 7 ปี เมื่อเครือข่ายใยประสาท คอร์ปัส แคลโลซัม ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อสมองทั้งสองซีก พร้อมทำงานสอดประสานกันได้ดี

เด็กที่เตรียมพื้นฐานมาดี มีการพัฒนาตามลำดับขั้น ก็จะพร้อมอ่านเขียนในวัยเรียนได้เอง^^

อ้างอิง
- theorganizedmindhq.com
- อ่านสร้างสมอง

Writer : Timmy

คุณค่าของนิทาน

องค์การอนามัยโลกแนะพ่อแม่ รีเซ็ตกิจกรรมหน้าจอ !

เทคนิคเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัย