ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

รู้จักเรา

ด้วยความเชื่อมั่นว่า “หนังสือ” คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสุขและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กปฐมวัย แปลน ฟอร์ คิดส์ จึงเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเด็กมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์เด็กและครอบครัว มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่การให้บริการด้านกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์พิเศษ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เครื่องเล่นสนาม ละครเวที รวมถึงแอพพลิเคชั่น และสินค้าเครื่องเขียนเพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อันหลากหลายของเด็กทุกวัย และสามารถรองรับทุกความต้องการของผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กได้อย่างครบครัน

สารพัน...งานสร้างสรรค์

สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์

หนังสือภาพ นิทาน สารคดีสำหรับเด็กแรกเกิด - 12 ปี

สำนักพิมพ์ แฮปปี้ แฟมิลี่

หนังสือกิจกรรมสร้างสรรค์ ดนตรี จิตวิทยาการเลี้ยงดู สำหรับพ่อแม่

สำนักพิมพ์ แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง

คู่มือและสื่อการสอนแบบบูรณาการครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ สำหรับคุณครู

นิทานเพื่อนรัก

หนังสือนิทานรายเดือนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม

สำนักพิมพ์ เฮลโลคิดส์

สื่อและแบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับเด็กแรกเกิด – 12 ปี

กิจกรรมและสิ่งพิมพ์พิเศษ

รับออกแบบงานและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อ – สิ่งพิมพ์ เพื่อการพัฒนาเด็ก

โครงการ Kids’ World

รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องเล่นสนามห้องนันทนาการ มุมกิจกรรมเสรี และห้องสมุดเคลื่อนที่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Happy Time Stories

นิทานในรูปแบบสื่อดิจิทัล คัดสรรมานับร้อยเรื่อง อ่านนิทานสนุกทุกเวลาทั้งบนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต

ร้านหนังสือ Kids’ paradise

จำหน่ายหนังสือและสื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กจากหลากหลายสำนักพิมพ์

DinoForUs

สินค้าสำหรับเด็ก เครื่องเขียน ของเล่น ของที่ระลึก สร้างสรรค์ผ่านตัวละครสุดน่ารักจากแก๊งไดโนป่วน

กุ๋งกิ๋ง

สินค้าสำหรับเด็ก เครื่องเขียน ของเล่น ของที่ระลึก สร้างสรรค์ผ่านตัวละครสุดน่ารักจากกุ๋งกิ๋ง

รางวัลแห่งความภูมิใจ

หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

255 หนังสือเชิงคุณธรรมน่าอ่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

หนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน - 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3

จัดโดย สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

หนังสือคัดสรรตามโครงการ 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จัดโดย แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

รางวัลนายกรัฐมนตรี ผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ PM'S CREATIVE AWARD

จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

การคัดสรรหนังสือดี สร้างคนดี ประจำปี พ.ศ. 2554

จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม และโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย

หนังสือผ่านการคัดสรรหนังสือเด็กที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Functions)

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กลุ่มบริษัท RLG (Rakluke Learning Group)

100 เล่มหนังสือนิทานดี... 100 ปี การสาธารณสุขไทย

จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โครงการหนังสือติดดาว

โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการสร้างเด็กให้เติบโตเป็นคนดี มีความสุข แปลน ฟอร์ คิดส์ ยังให้ความสำคัญกับการเกื้อกูล ช่วยเหลือ และรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะเราเชื่อว่า หากสังคมดี เด็กก็จะเติบโต โดยมีต้นแบบที่ดี เราจึงทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการรูปแบบต่างๆ เช่น การเกื้อกูลเด็กด้อยโอกาส การบริจาคหนังสือให้โรงเรียนซึ่งหลายโครงการมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใจดีเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน ทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างงดงาม