ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

FAQ : คำถามที่พบบ่อย READING PEN

วันที่ : 29/10/2020
remove_red_eye อ่านแล้ว : 2,426 คน
share แชร์
 
 
 
 
ข้อสงสัยเบื้องต้นเมื่อเริ่มใช้งาน
 
Q : สามารถใช้ READING PEN อ่านหนังสือของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ได้ทุกเล่มหรือไม่
A : หนังสือทุกเล่มที่มีสัญลักษณ์    อยู่บนหน้าปกของหนังสือ สามารถใช้ READING PEN อ่านได้ (หนังสือที่ไม่มีสัญลักษณ์
นี้ จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ READING PEN ได้)
 
Q : สามารถใช้ READING PEN ของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด อ่านหนังสือของบริษัทฯ อื่น ๆ ได้หรือไม่
A : ไม่สามารถใช้ READING PEN ของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด อ่านหนังสือของบริษัทฯ อื่นได้
 
Q : คำแนะนำและข้อควรระวังการใช้งาน
A : 1. ควรอ่านคู่มือและวิธีใช้ก่อนเริ่มใช้งาน
     2. ไม่โยน ปา เคาะ หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์
     3. ไม่ใช้ READING PEN แตะแรง ๆ หรือค้างไว้นานเกินไป เพราะอาจทำให้หัวอ่านเกิดความเสียหายได้
     4. หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถ หรือ บริเวณที่แสงแดดส่องถึงเป็นระยะเวลานาน
     5. ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ห้ามให้อุปกรณ์เปียกน้ำโดยเด็ดขาด
     6. ห้ามนำอุปกรณ์เข้าปากโดยเด็ดขาด
     7. หมั่นตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
     8. หลังใช้งานเสร็จแล้ว ควรเก็บอุปกรณ์ใส่กล่องทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
 
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้งาน

Q: ใช้ READING PEN แตะที่หนังสือแล้วไม่มีเสียงอ่าน
A: READING PEN สามารถใช้ร่วมกับหนังสือที่มีสัญลักษณ์ เท่านั้น หากใช้กับหนังสือที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วไม่สามารถ อ่านได้ แนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
    1. ใช้ READING PEN แตะที่ชื่อเรื่องก่อนเริ่มอ่านเนื้อหาด้านใน เพื่อให้เซนเซอร์ระบุเรื่องที่ READING PEN จะอ่านได้ถูกต้อง
    2. หาก READING PEN ยังไม่อ่าน ลองตรวจสอบว่าใน READING PEN ของท่านมีไฟล์ของหนังสือเล่มใหม่แล้วหรือยัง หาก ยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ www.planforkids.com/... แล้วทำการคัดลอกลง READING PEN ของท่าน
(ดูวิธีการดาวน์โหลดได้ ที่นี่ <<< คลิก link ไปที่ www.planforkids.com/...)
    3. หากทำการดาวน์โหลดไฟล์แล้ว แต่ยังไม่สามารถอ่านได้ แนะนำให้ส่งมาที่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการซ่อม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 
Q: READING PEN เปิดไม่ติด
A: อาจเกิดจากแบตเตอรี่หมด ให้ลองตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ โดยเชื่อมต่อ READING PEN เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือ adapter ด้วยสาย USB แล้วสังเกตไฟแสดงสถานะบน READING PEN เมื่อไฟแสดงสถานะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว แสดงว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว จากนั้นลองกดเปิด READING PEN อีกครั้ง หากยังเปิดไม่ได้หรือไม่มีไฟสถานะปรากฏ ควรแจ้งทางบริษัทฯ และส่งมาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ
 
Q: READING PEN ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้า
A: อาจเกิดได้หลายสาเหตุ ดังนี้
    1. สาย USB เสื่อมสภาพ แนะนำให้ลองตรวจสอบสาย USB หรือตรวจสอบ adapter ของท่าน ด้วยการลองเสียบกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีหัวชาร์จแบบเดียวกัน หากไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่ในระยะรับประกัน สามารถส่งกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับประกันสาย USB เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
    2. สาย USB ทำงานได้ปกติ แต่ READING PEN ชาร์จไฟไม่เข้า อาจเกิดจากตัวเครื่องมีปัญหา หรือหากใช้งานเป็นเวลาหลายปีแล้ว อาจเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ควรส่งมาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ

Q: การซ่อม READING PEN มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
A: หากตรวจสอบแล้ว READING PEN ของท่านยังอยู่ในระยะรับประกัน สามารถติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อส่งซ่อมได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หาก READING PEN ของท่านไม่อยู่ในระยะรับประกันแล้ว สามารถติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อส่ง READING PEN มาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบเพื่อซ่อมแซม โดยจะมีค่าใช้จ่ายในซ่อมตามจริง ทั้งนี้ทางบริษัทจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง หากลูกค้าตกลง ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการซ่อมให้ แต่หากลูกค้าไม่สะดวกเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทางบริษัทฯ จะส่งอุปกรณ์คืนให้แก่ลูกค้า
 
Q: ต้องการส่ง READING PEN เพื่อซ่อมแซม ทำอย่างไร
A: สามารถส่ง READING PEN เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมได้ที่
 
    ฝ่ายธุรการ : (ส่งซ่อม READING PEN)
    บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
    1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
    โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 321 และ 323
    Email : readingpen@planforkids.com
    เวลาทำการ : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

 

 
 
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter