ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ ( 1 อัตรา )

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
 • สร้างความผูกพันให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อองค์กร
 • ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร
 • เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 • สามารถใช้ Internet / MS-Office ได้เป็นอย่างดี และใช้ช่องทาง Social Media มาปรับใช้ในงานได้
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ ( 1 อัตรา )

รายละเอียดงาน

 • ดูแล/เขียนต้นฉบับ ประสานงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 • มีทักษะทางภาษา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่แผนกขายเคลื่อนที่ (ออกบูธ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว และทำงานนอกเวลาได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเขียนและการพูด)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดหาสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กทั้งในและนอกประเทศมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
PR PRODUCTION ( 1 อัตรา )

รายละเอียดงาน

 • ถ่ายทำ ตัดต่อ ทำกราฟิกเพื่อรายการ และงาน PR

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ สามารถใช้โปรแกรม Final Cut , Photoshop, After Effects , Premiere Pro ได้
 • มีความชำนาญด้าน Social Media
สมุห์บัญชี ( 1 อัตรา )

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ในสมุดรายวัน, ปิดต้นทุนหนังสือ, ต้นทุนบริการ, Asset, ทำBudget, ปิดงบการเงินและเซ็นต์รับรองงบการเงินได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 27 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้ Excel ได้ดี
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ( 1 อัตรา )

รายละเอียดงาน

 • บันทึกค่าใช้จ่าย, เคลียร์ Adu, ตั้งหนี้และทำจ่าย Supplier, รับวางบิล ยื่นแบบภาษี ภงด.3 ,53,54 ภพ.36,30 เก็บเงินงานสัปดาห์หนังสือ, งานมหกรรมหนังสือ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 23 -30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1 ปี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้ Excel ได้ดี
เจ้าหน้าที่ขายสินค้า ( 2 อัตรา )

รายละเอียดงาน

 • ขายสินค้าบนออนไลน์ เว็บไซต์ เพจ Line
 • ขายสินค้านอกเวลาทำงาน
 • ออก Order ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 -35 ปี
 • วุฒิ ปวส, ปริญญาตรี
 • ชอบขายสินค้าทางออนไลน์ หรือการขายสินค้า การออกบูธ ชอบงานบริการลูกค้า
 • มีทักษะโชเชียลมีเดีย หรืออีคอมเมิร์ซ ยินดีรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • สามารถ Microsoft office Word และ excel
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter