ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

หัวหน้าบัญชี (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ในสมุดรายวัน
• ปิดต้นทุนหนังสือ/ปิดต้นทุนบริการ/Asset
• ทำ Budget
• ปิดงบการเงินและเซ็นรับรองงบการเงินได้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง
• อายุ 27 - 40 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน 3 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Creative Online Marketing (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาด ช่องทางออนไลน์ ทุกช่องทาง
• มีประสบการณ์ในการบริหารเคมเปญด้าน Digital marketing
• ควบคุมดูแล Content ในสื่อทุกช่องทาง
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , Marketing
4. มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
5. มีความสามารถด้าน Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี
 
Marketing Online (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ดูแลการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Lazada , Shopee , LnwShop , Jd Central
• Update สินค้า-ดูแลตอบปัญหาข้อซักถาม
• ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , Marketing
4. มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
5. มีความสามารถด้าน Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี
 
ธุรการคลังสินค้า (1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย - หญิง
2. อายุระหว่าง 25- 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. 
4. มีประสบการณ์ทำงาน 1- 3 ปี
5. มีประสบการณ์ทางด้านเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร สามารถยืดหยุ่นต่อเวลาเข้า – ออก งานได้
6. ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี
7. มีความรู้ในสายงานคลังสินค้า
8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 
รายละเอียดงาน
• ปริ้นเอกสาร Order ช่องทาง Online
• รวบรวมและจัดเก็บเอกสารในรอบวัน
• Key ข้อมูลในระบบคลังสินค้าขาออก
• ตรวจสอบข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในระบบคลังสินค้า
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter