ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

7 พัฒนาการหนูน้อยจากการอ่าน

วันที่ : 22/05/2020
remove_red_eye อ่านแล้ว : 6,751 คน
share แชร์

"7 พัฒนาการหนูน้อยจากการอ่าน"
การอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 เล่ม ประมาณ 10 -15 นาที ช่วยปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านจนเป็นนิสัยและเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ภาษา สังคม อารมณ์ จินตนาการและการสร้างสรรค์ จริยธรรม การคิดและสติปัญญา การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย

• ภาษา - เด็กจะสะสมคลังคำไว้ในสมอง เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

• สังคม - เสริมทักษะการแก้ปัญหาที่เห็นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพการอยู่ร่วมกัน

• อารมณ์ - เด็กเรียนรู้ว่าชอบ ไม่ชอบอะไร ทำให้ฝึกควบคุมอารมณ์ ปฏิบัติตนตามกติกา

• จินตนาการและการสร้างสรรค์ – ภาพและคำจากหนังสือช่วยสร้างจินตนาการ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

• จริยธรรม – หนังสือภาพแสดงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ทำให้เด็กไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด

• การคิดและสติปัญญา – หนังสือภาพทำให้จำเรื่องราวต่างๆ ง่ายขึ้น และช่วยจัดระบบความคิด

• การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย –  หนังสือภาพช่วยออกแบบการเคลื่อนไหว สร้างการรับรู้ให้เด็กทำตามอย่างสนุกสนาน

การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง... ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด 80% !!
 


 


ขอบคุณข้อมูล : สสส.แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน
 ติดตามเราได้ที่
mail Facebook : Plan For Kids Shop หนังสือเด็ก
mail LINE : @planforkidsshop
mail Website : www.planforkids.com

หนังสือแนะนำ