ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

แบบฝึกคืออะไร เลือกยังไงให้เหมาะกับเด็ก

วันที่ : 20/09/2021
remove_red_eye อ่านแล้ว : 4,977 คน
share แชร์

แบบฝึกหัด คือ เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มทักษะ ทบทวน และฝึกฝนให้เด็ก ๆ ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น และยังเป็นสิ่งที่คุณครู หรือผู้ปกครอง สามารถนำมาประเมินความรู้ของเด็ก ๆ ได้ว่ามีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการต่อยอด ส่งเสริม ให้กับเด็ก ๆ ต่อไป

หากคุณครู คุณพ่อ คุณแม่กำลังมองหาแบบฝึกหัดให้กับลูก ๆ วันนี้เรามี Checklist แบบฝึกที่ควรเลือกซื้อไว้ติดบ้านกันค่ะ  

► เนื้อหาเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และพัฒนาการของเด็ก

► เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ไปแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป  

► เนื้อหาที่ต่อยอดจากความรู้เดิมที่เด็กมี เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์

► ไม่เฉลยคำตอบให้เด็ก แต่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ค้นคว้าด้วยตนเอง

► ฝึกกระบวนคิดต่าง ๆ ความจำ ความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์

► ฝึกสังเกต แยกแยะ และส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

► กิจกรรมในแบบฝึกหัดมีความยากและง่ายควบคู่กันไป

 ►กิจกรรมสนุก มีหลากหลายรูปแบบ ท้าทายความสามารถของเด็ก ๆ

► คำชี้แจง คำสั่ง หรือคำอธิบาย ใช้ภาษาที่เด็กเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และไม่ยาวเกินไป

► มีรูปภาพและสีสันที่สวยงาม เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ความสนใจของเด็ก ๆ

► มีตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

► วิธีการประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมที่เด็กได้ทำระบุไว้อย่างชัดเจน

แบบฝึกหัดที่ดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยครู และผู้ปกครอง ซึ่งหากแบบฝึกที่คุณครู คุณพ่อคุณแม่เลือกเหมาะสมกับวัยของเด็ก ก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มากทีเดียวเลยละค่ะ
 

หนังสือแนะนำ