ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

เกิดอะไรในสมอง เมื่อหนูได้ฟังนิทาน

วันที่ : 13/11/2019
remove_red_eye อ่านแล้ว : 3,606 คน
share แชร์

งานวิจัยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีทั้งด้านพฤติกรรม ผลการเรียน และปฏิกิริยาของสมอง เมื่อพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟัง นักวิจัยศึกษาสมองของเด็กวัย 3-5 ปี ที่ทำการสแกนด้วย Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) ระหว่างที่พ่อแม่อ่านให้ฟังอยู่นั้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าเครือข่ายใยประสาทจำนวนมากในสมองซีกซ้ายมีการตื่นตัว ซึ่งสมองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความเข้าใจความหมายของคำ ความคิด รวมถึงความจำ

กุมารแพทย์แนะนำให้พ่อแม่เริ่มอ่านให้ลูกฟังได้ตั้งแต่แรกเกิด เพราะการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสมองคนเราพัฒนาได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ ยิ่งเด็กที่ได้ฟังนิทานมาก ยิ่งเกิดความสนใจอยากรู้อยากถามมากขึ้นตามไปด้วย เครือข่ายใยประสาทในสมองส่วนนี้ก็ยิ่งเจริญเติบโตและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ย่อมส่งผลดีกับตัวเด็กเองในอนาคต

ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณประโยชน์ของการอ่านให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กอยู่แล้วว่า เด็กเหล่านั้นจะมีพัฒนาการทางภาษาดี รู้ศัพท์เยอะ อ่านออกไว มีสมาธิดี และมีความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยเรียน ซึ่งถึงแม้ว่าเด็กบางคนที่อาจมีพัฒนาการล่าช้าไปบ้าง แต่การที่พ่อแม่พยายามส่งเสริมด้วยการอ่านนิทานให้ฟังเป็นประจำ ย่อมจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับลูกได้ในที่สุด เพราะ 6 ปีแรกเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาได้รวดเร็วที่สุด

Cr: เว็บไซต์สำนักข่าว CNN

นิทานแนะนำ