ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

สนุกกับ Coding ทักษะจำเป็นที่ต้องเรียนรู้

วันที่ : 10/07/2023
remove_red_eye อ่านแล้ว : 1,430 คน
share แชร์

สนุกกับ Coding ทักษะจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้

ในยุคที่โลกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เด็กๆ เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมตัว มีเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาจนแทบจะไม่ต้องหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งผลให้ขาดทักษะการคิด วางแผน แก้ปัญหา เชื่อมโยงถึงทักษะการใช้ชีวิต การเรียนรู้ coding จึงเข้ามามีบทบาทเพราะเป็นทักษะจำเป็นสำหรับเด็กยุคศตวรรษที่ 21

Coding คืออะไรนะ

Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งเป็นโปรแกรมสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เมื่อนำ coding มาเป็นหลักสูตรการสอนให้เด็กๆ จึงเน้นที่หลักการพื้นฐาน คือ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล เปลี่ยนเด็กจากเป็นผู้ใช้มาเป็นผู้เริ่มคิด เริ่มสร้างสรรค์ ผ่านการป้อนรหัส สัญลักษณ์ หรือชุดคำสั่ง เริ่มเต้นจากง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อแก้โจทย์หรือปัญหา โดยมีทั้งรูปแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และไม่ใช้คอมพิวเตอร์ Coding จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเด็ก แต่เป็นพื้นฐานการคิดที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตในอนาคต

สนุกกับ Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

เด็กๆ เรียนรู้ coding ได้ตั้งแต่ปฐมวัย ในรูปแบบที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่สนุกท้าทาย เช่นการเล่นเกมบันไดงู เกมหาทางออก หรือการติดกระดุมเสื้อก็เป็น Unplugged Coding ที่จะช่วยปูพื้นฐานให้เด็กปฐมวัยรู้จักคิดแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หาวิธีและขั้นตอนที่จะทำให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แล้วนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อได้

 

ทักษะโค้ดดิ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ทักษะการอ่าน-เขียน ทักษะการวางแผน ทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ ทักษะการมีเหตุผล และทักษะการตัดสินใจ

 

ประโยชน์ของ Coding

- ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

- ฝึกคิดยืดหยุ่น นำวิธีแก้ปัญหาไปปรับใช้กับปัญหาอื่นได้

- ฝึกสมาธิ มีใจจดจ่อ มุ่งเป้าหมาย

- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกเป็นผู้สร้างและคิดค้นนวัตกรรม

- รู้เท่าทันเทคโนโลยี และมีความฉลาดทางดิจิทัล

 

ตัวอย่าง Coding เกม จากเรื่อง อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ

 

 

นิทานแนะนำ