ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

รางวัลคุณธรรม อวอร์ด ปี 2565 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วันที่ : 30/08/2023
remove_red_eye อ่านแล้ว : 21,085 คน
share แชร์
 
แปลนฟอร์คิดส์ คว้า 2 รางวัลชมเชย จากการคัดเลือกรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 "Moral Awards 2022"
 
 
 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้ชื่อ รางวัลคุณธรรม อวอร์ด ปี 2565 ประเภทบุคคล ชุมชนและองค์กร เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย
 
คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท 
♦ ประเภทสื่อ เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือตามหลักคุณธรรมด้านอื่น ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือ สื่อสาธารณะ
♦ ประเภทบุคคล ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องที่เหมาะสม ชัดเจน และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแบ่งอายุและสัญชาติ
♦ ประเภทชุมชนและองค์กร  ที่มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมหรือมาตรการสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ควรค่าแก่การยกย่อง และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
 

 
สำหรับผลการพิจารณาหนังสือได้รับการคัดเลือก รางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 "ประเภทสื่อ" สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปรากฏว่ามีหนังสือได้รับรางวัล จำนวน 8 รายการ แยกเป็น รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ รางวัลชมเชย จำนวน 5 รายการ ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ มีหนังสือที่แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดพิมพ์ คว้า 2 รางวัลด้วยกันคือ "รางวัลชมเชย" หนังสือชุด เด็กดี มีมารยาท และ หนังสือชุด คินคินทำได้
 
 
 
♦ ชุด เด็กดี มีมารยาท (Reading Pen) ไทย-อังกฤษ ♦
กุ๋งกิ๋งชวนเพื่อนๆ มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันและเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่ในบ้าน และเตรียมความพร้อมเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้เด็กอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ภาพ : นพดล กำจรไพศาล
ประเภท : นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 9 X 9 นิ้ว
จำนวน (หน้า) : 48
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส์
 

♦ ชุด คินคินทำได้ ♦
คินคิน เด็กชายผู้ร่าเริงแจ่มใส เพื่อนใหม่ของเด็ก ๆ จะชวนมาสร้างเสริมความมั่นใจในตนเอง (Self-Esteem) พัฒนาทักษะสมอง (EF) และพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านนิทานคำกลอนที่ลงท้ายด้วยสระเสียงซ้ำจดจำง่าย อ่านสนุกได้ ท่องสนุกดี ภาพประกอบสีสดใส
 
เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย
ภาพ : Foofluffy
ประเภท : นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 9 X 9 นิ้ว
จำนวน (หน้า) : 24
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : เฮลโลคิดส์
 

 
รายชื่อและผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565
" ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ " สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.moralawards.com/wp-content/uploads/2023/08/A5.pdf
 
 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบรางวัล คุณธรรมอวอร์ด 2565 "Moral Awards 2022" วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 
*ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 
หนังสือแนะนำ