ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

โครงการหนังสือนิทานเก่าแลกใหม่

วันที่ : 06/05/2022
remove_red_eye อ่านแล้ว : 1,170 คน
share แชร์

ฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ได้สร้างสรรค์หนังสือและสื่อคุณภาพสำหรับเด็กและครอบครัว พร้อมทั้งมุ่งมั่นปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

บริษัทฯ จึงได้จัดทำ "โครงการหนังสือนิทานเก่าแลกใหม่" เพื่อนำหนังสือนิทานเก่าที่รวบรวมได้ นำไปมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร


เงื่อนไข :

1. หนังสือนิทานเก่าสภาพดี จากสำนักพิมพ์ใดก็ได้ นำมาแลกซื้อหนังสือนิทานเล่มใหม่ ของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ รับเป็นส่วนลดเพิ่มอีก 15%

2. สามารถแลกส่วนลดได้ 1 ต่อ 1 เท่านั้น (ไม่จำกัดสิทธิ์)

3. หนังสือนิทานที่แลกซื้อ จำกัดเฉพาะ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ และ เฮลโลคิดส์ เท่านั้น ยกเว้นราคาพิเศษ

4. ระยะเวลา 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

⇔ ช่องทางในการร่วมโครงการ ⇔

ช่องทางบริษัทออกบูธ (หน่วยขายเคลื่อนที่)

1. สถานที่รับนิทานเก่าแลกใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 *บางสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

2.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ⇒ Line OpenChat : แปลนฟอร์คิดส์รับหิ้ว

 

 

• ช่องทางออนไลน์

1. ส่งหนังสือเก่าสภาพดีเข้ามาที่บริษัท พร้อมระบุชื่อ+เบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาด้วย
2. แอดมินติดต่อแจ้งสิทธิ์ส่วนลดให้ลูกค้า หลังจากตรวจสอบหนังสือที่บริจาคเรียบร้อย
3. ลูกค้าได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด 
4. บริษัทฯ จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาโครงการ
5. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ส่วนลดให้ผู้อื่นได้
6. ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย ของหนังสือที่บริจาค หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างขนส่ง หรือสิ่งใด ๆ  ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
7. เงื่อนไขของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ⇒ Line : @planforkidsshop

 

ที่อยู่บริษัทในการส่งหนังสือบริจาค

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด (โครงการหนังสือเก่าแลกใหม่) แผนก DM
เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

Subscribe to Our Newsletter