ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 09/03/2022
remove_red_eye อ่านแล้ว : 4,883 คน
share แชร์

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=235 ได้เผยแพร่ ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2565  จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน* ซึ่งมีหนังสือของแปลน ฟอร์ คิดส์ ที่ผ่านการคัดเลือก 36 รายการ ดังนี้

 

ที่มา http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=235


นิทานแนะนำ