ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

องค์การอนามัยโลกแนะพ่อแม่ รีเซ็ตกิจกรรมหน้าจอ

วันที่ : 11/09/2019
remove_red_eye อ่านแล้ว : 1,050 คน
share แชร์

เด็กแรกเกิด - 6 ปี เป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต วิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่จึงส่งผลต่อสุขภาวะของเด็กในระยะยาว

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ได้ออกคู่มือจำกัดเวลาหน้าจอ หวังช่วยลดผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพ ทั้งโรคอ้วนและโรคอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กเติบโตเป็นวัยรุ่น/วัยผู้ใหญ่ ให้พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กได้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

• เด็กแรกเกิด - 1 ปี งดหน้าจอทุกชนิด
• เด็กวัย 2-4 ปี ต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยเสมอ เลือกสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้เวลารวมไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
• เด็กต่ำกว่า 5 ปี ต้องมีกิจกรรมเคลื่อนไหวมากขึ้นและเวลานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ


ข้อวิตกกังวลนี้ไม่ต่างจากยุคก่อนที่เด็ก ๆ ติดทีวี/เกมส์วิดีโอเช่นเดียวกัน สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา จึงได้ทุ่มงบประมาณทำการศึกษาวิจัยผลกระทบของจอ ที่มีผลต่อพัฒนาการทางสมองและสุขภาพองค์รวม ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ A.B.C.D. (Adolescent Brain Cognitive Development)

ด้านสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันก็เคยออกข้อแนะนำเรื่องการใช้เวลาหน้าจอมาแล้วเมื่อปี 2559 ว่า...
• เด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน งดหน้าจอทุกชนิด
• เด็กวัย 18-24 เดือน อนุโลมให้ดูจอได้เฉพาะรายการคุณภาพเท่านั้น และไม่ปล่อยให้เด็กดูตามลำพัง
• เด็กวัย 2-5 ปี ดูรายการคุณภาพได้รวมวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง


เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เร็วกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่า จอส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กอย่างไร แต่ข้อเท็จจริงประการหนึ่งก็คือ ยังไม่มีข้อค้นพบว่าสื่อเหล่านี้มีประโยชน์กับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 18 เดือนเลย ฉะนั้น ในเมื่อยังไม่รู้ว่ามันมีดีอย่างไร และมีเหตุผลพอที่เชื่อได้ว่ามันมีผลเสีย คุณพ่อคุณแม่อยากจะยื่นจอให้กับลูกอีกหรือเปล่า

นอกจาก “รีเซ็ต” ปรับเวลาหน้าจอตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดแล้ว มาดูข้อแนะนำเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงสมวัยกันดีกว่า
• เพิ่มเวลานอกจอ ให้ลูกเล่นสนุกได้เคลื่อนไหวร่างกาย มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
• ให้ลูกได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อคืน
• ให้ลูกขยับแข้งขาเปลี่ยนอิริยาบถ หลีกเลี่ยงการนั่งอยู่กับที่หรืออยู่บนเป้อุ้มเกินครั้งละ 1 ชั่วโมง


อ้างอิง
- nytimes.com

- World Health Organization

 

Subscribe to Our Newsletter