ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

คิดไว (อัจฉริยะ IQ 4-6 ปี)

รหัสสินค้า : 3303123

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

ราคา 75.- 64.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
3303123
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1
เรื่อง
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
ภาพ
ลลนา มนัสสิริเกียรติ และผองเพื่อน
แปล
-
ประเภท
แบบฝึกเตรียมความพร้อม
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8.5 x 11.5 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
64
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
ห้องเรียน
ISBN
9789749552940
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
พัฒนาทักษะการสังเกต ฝึกคิดเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลสร้างพื้นฐานความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญา (IQ) เตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับเข้าสู่แบบเรียน แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย มีเฉลยในเล่ม
 
คิดไว : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน พัฒนาความรู้และเข้าใจตามความสัมพันธ์ต่าง ๆ คิดและตอบอย่างชาญฉลาด เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : พับกล่อง
ฝึกคิด สังเกต และเปรียบเทียบรูปทรงกล่องที่เกิดจากการพับกระดาษตามแบบ
 
• แบบทดสอบที่ 2 : โยงเส้น
ฝึกสังเกต คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน ลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
 
• แบบทดสอบที่ 3 : เงา
ฝึกสังเกต รูปร่างและรูปทรง
 
• แบบทดสอบที่ 4 : อนุกรม
ฝึกสังเกต ทดสอบความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงลำดับตามระบบของชุดสิ่งของ
 
• แบบทดสอบที่ 5 : ต่างจากกลุ่ม 
เรียนรู้ การจำแนกประเภทสิ่งต่างๆ ฝึกสังเกต พัฒนาความรู้รอบตัว
 
• แบบทดสอบที่ 6 : ฝึกนับเลข
คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน ลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
 
• แบบทดสอบที่ 7 : เปรียบเทียบ
เรียนรู้การเปรียบเทียบ ฝึกสังเกต และคิดวิเคราะห์
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter