ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียนสระ (กระเป๋า)

รหัสสินค้า : 1813201

ราคา 4,440.- 3,774.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
1813201
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
-
เรื่อง
สำนักพิมพ์แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง
ภาพ
สำนักพิมพ์แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง
แปล
-
ประเภท
สื่อการเรียนรู้
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
16 x 12.5 x 5 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
-
ประเภทปก
-
สำนักพิมพ์
แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง
ISBN
9786162279157
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
ชุด สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียนสระ ช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาตอนต้น หรือเด็กที่ต้องการการส่งเสริมเป็นพิเศษ เรียนรู้ตั้งแต่พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จากลำดับขั้นที่ง่ายที่สุดสู่ลำดับที่สูงขึ้นต่อไป ผ่านเรื่องราวใกล้ตัวและตัวละครที่มีช่วงวัยใกล้เคียงกับเด็กๆ ทำให้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข อีกทั้งสื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยที่จัดรวมชุดมาอย่างหลากหลาย อาทิ ลูกเต๋าประสมสระและแผ่นภาพประสมสระ ให้ได้เรียนรู้กับคุณครู ผู้ปกครอง หรือตัวเด็กเอง ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น จดจำได้แม่นยำ จากการลงมือทำด้วยตนเอง
 
ชุด สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียนสระ 1 ชุด ประกอบด้วย :
1. หนังสือนิทาน ชุด สนุกอ่านทุกสระ (เล่มเล็ก) 49 เล่ม
(สระเสียงยาว 17 เล่ม,  สระเสียงสั้น 10 เล่ม, สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป 6 เล่ม, สระที่มีเสียงพยัญชนะท้าย 5 เล่ม, สระประสม 3 เล่ม, ตัวสะกดตรงตามมาตรา 8 เล่ม)
2. บัตรภาพพยัญชนะ เก่ง ก-ฮ (44 แผ่น แถมฟรี บัตรสระไทย 32 เสียง)
3. แผ่นภาพประสมสระ (21 แผ่น คำประสมสระไทย 34 ตัว)
4. ลูกเต๋าประสมสระ (ลูกเต๋า 3 ลูก คำประสมสระไทย 34 ตัว)
5. หนังสือคู่มือการใช้ หนังสือนิทาน ชุด สนุกอ่านทุกสระ พร้อม DVD บันทึกการอบรม โดย ขบวนการครูนก
 
 

ชุดสนุกอ่านทุกสระ 49 เล่ม small book ประกอบด้วย
สระแท้เสียงยาว 17 เรื่อง
1. ไปเที่ยว (
สระอา)  2. ไปโรงเรียน (สระอี)  3. มีนากับมานี (สระอา อี)  4. อากู๋ (สระอู)  5. ไปกระบี่ (สระอา อี อู)  6. จระเข้เกเร (สระเอ)  7. ที่งานวัด (สระอา อี อู เอ)  8. แม่จ๋าแม่ (สระแอ)  9. ของเล่นของมีนา (สระอา อี อู เอ แอ)  10. เที่ยวสวนสัตว์ (สระโอ)  11. ดูซี ดูซี (สระอา อี อู เอ แอ โอ)  12. กิ้งกือหัวดื้อ (สระอือ)  13. บ้านนาดี (สระอา อี อู เอ แอ โอ อือ)  14. แม่มดน้อย (สระออ)  15. กาเอ๋ยกา (สระอา อี อู แอ โอ อือ ออ)  16. เด็กชายเต๋อ (สระเออ)  17. ชาลีหูอื้อ (สระอา อี อู แอ โอ อือ ออ เออ)
 
 
สระแท้เสียงสั้น 10 เรื่อง
1. แม่ครัวหัวป่า (สระอะ)  2. หนูน้อยอิอิ (สระอิ)  3. อึ อึ๊ อึ (สระอึ)  4. คุณแม่จอมดุ (สระอุ)  5. เด็กชายเป๊ะ (สระเอะ)  6. แพะและแกะ (สระแอะ)  7. โอ๊ะ อะไร (สระโอะ)  8. เกาะหรรษา (สระเอาะ)  9. เจ้าหมาจอมเลอะ (สระเออะ)  10. อาแปะ (สระอะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ)
 
 
ชุด ตัวสะกดตรงตามมาตรา 8 เรื่อง
1. ยักษ์ใหญ่กับยักษ์เล็ก (แม่กก)  2. เสียงเพลงจากป่า (แม่กง)  3. ไปเที่ยวเมืองตราด (แม่กด)  4. จานบิน (แม่กน)  5. ขนมของอากู๋ (แม่กบ)  6. ร้านยายหอม (แม่กม)  7. ข้าวต้มนายฮุย (แม่เกย)  8. แอ่วเมืองแม่ลาว (แม่เกอว)
 
 
ชุด สระที่มีเสียงพยัญชนะท้าย 5 เรื่อง
1. เสือดำ (สระอำ)  2. หนูไก่ (สระไอ)  3. งานเลี้ยงบ้านใต้ (สระใอ)  4. เด็กชายเปา (สระเอา)  5. ไก่ เปา กับถ้ำใหญ่ (รวมสระ)
 
 
ชุด สระประสม 3 เรื่อง
1. เที่ยวทั่วไทย (สระอัวะ อัว)  2. อร่อยเหลือเชื่อ (สระเอือะ เอือ)  3. ปี่เซียะของอาเสี่ย (สระเอียะ เอีย)
 
 
• ชุด สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป มี 6 เรื่อง
1.ชาลีปวดฟัน (สระอะเปลี่ยนรูป) 
2.เที่ยวเกาะเกร็ด (สระเอะเปลี่ยนรูป)
3.น้าโบพาเที่ยว (สระแอะเปลี่ยนรูป)
4.ของดีเมืองเพชร (สระโอะลดรูป)
5.หุ่นเชิด (สระเออลดรูป สระเออเปลี่ยนรูป)
6.สวนลุงรวย (สระอัวลดรูป)
 

แผ่นภาพประสมสระ
แผ่นกระดาษแข็งประสมสระรูปสัตว์น้อยน่ารัก ขนาดกะทัดรัด สีสันสวยงาม จำนวน 21 แผ่น (ใช้ได้ด้านหน้า-หลัง) พร้อมแถบตัวอักษร 11 แผ่น เพื่อให้เด็กฝึกอ่านคำประสมสระไทยทั้ง 34 ตัว โดยจัดพิมพ์ตัวอักษรแยกสีตามเสียงอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ แถบแต่ละใบตัดขอบโค้งเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน บรรจุในกระเป๋าพลาสติกสวยงาม พกพาสะดวก

ลูกเต๋าประสมสระ
ลูกเต๋าฟองน้ำขนาดเหมาะมือ หุ้มด้วยหนัง PVC สีสันสดใส 3 ลูก สำหรับเสียบบัตรพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดเพื่อประสมคำ รวม 91 ใบ จัดพิมพ์แยกสีตามเสียงตัวอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ บัตรทุกใบตัดขอบโค้งมน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน บรรจุในกระเป๋าพลาสติกใสที่จัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมคู่มือแนะนำการใช้

 
Subscribe to Our Newsletter