ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ) 5 เล่ม

รหัสสินค้า : 90125

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

ราคา 550.- 468.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
90125
ประเภท
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ขนาด
8.5 x 11.5 นิ้ว
ช่วงวัย
4-6 ปี
ISBN
-
แบรนด์
-
หนังสือชุด แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 ก้าวแรกของการพัฒนาสติปัญญาสู่เด็ก IQ ดีเลิศด้วยแบบทดสอบและเกมสนุกสนานหลากหลาย สร้างพื้นฐานให้พร้อมเข้าสู่แบบเรียนชัดเจน ครบถ้วนทุกหมวดทักษะ
 
การเตรียมความพร้อมจำเป็นอย่างยิ่งผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญมาก
 1. เตรียมเด็กให้พร้อม ให้เด็กรู้สึกสนุกที่จะทำแบบฝึกหัด เหมือนการเล่นเกมซึ่งไม่ต้องบังคับ โดยแบบฝึกหัดชุดนี้ได้ออกแบบให้สวยงาม ชัดเจน ครบถ้วนทุกหมวดทักษะ เป็นเกมที่ชวนให้เล่นสนุกทุกหน้า เมื่อเด็ก ๆ เพลิดเพลินกับการทำแบบฝึก เด็กจะเกิดสมาธิและสามารถจดจำเนื้อหาแบบฝึกได้ดียิ่งขึ้น
 2. ช่วยชี้แนะ ผู้ปกครองช่วยอ่านโจทย์ อธิบาย เนื้อหา พูดคุยกับเด็กให้เข้าใจโจทย์โดยไม่เร่งรีบ และจัดเวลาการทำแบบฝึกให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
 3. กำลังใจและสรุป ชมเชยเมื่อเด็กทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กำลังใจและให้คำอธิบายเมื่อเด็กทำผิด เพื่อให้เด็กมีความสุขในการทำแบบฝึกต่อไปเรื่อย ๆ
 
1 ชุด มี 5 เล่ม :
• เสริมไอคิว • สมองไว • ฉลาดคิด • ฝึกไหวพริบ • เชาวน์ไว 
 

 
- เสริมไอคิว : ภาพปริศนา ลากเส้น ความต่อเนื่อง ภาพตรงข้าม จับคู่ ตัดกระดาษ ความแตกต่าง การต่อภาพ ลำดับเหตุการณ์
- สมองไว : การต่อภาพ จับคู่ ภาพตรงข้าม ภาพปริศนา ลากเส้น ความต่อเนื่อง ตัดกระดาษ
- ฉลาดคิด : พัฒนาทักษะด้านวิเคราะห์ภาพปริศนา ความต่อเนื่อง ตัดกระดาษ การจับคู่ ภาพตรงข้าม การต่อภาพ หาความแตกต่าง การจัดหมวดหมู่ และฝึกลำดับเหตุการณ์
- เชาวน์ไว : จับคู่ การต่อภาพ ตัดกระดาษ ภาพตรงข้าม ภาพปริศนา ลากเส้น ความต่อเนื่อง
- ฝึกไหวพริบ : จับคู่ การต่อภาพ ตัดกระดาษ ภาพตรงข้าม ภาพปริศนา ลากเส้น ความต่อเนื่อง
Subscribe to Our Newsletter