ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อม ป.1 (4 เล่ม)

รหัสสินค้า : 971502

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

ราคา 300.- 255.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
971502
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1
เรื่อง
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
ภาพ
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
แปล
-
ประเภท
แบบฝึกเตรียมความพร้อม
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8.5 x 11.5 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
64
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
ห้องเรียน
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
พัฒนาทักษะการสังเกต ฝึกคิดเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลสร้างพื้นฐานความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญา (IQ) เตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับเข้าสู่แบบเรียน แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย มีเฉลยในเล่ม

1 ชุด 4 เรื่อง : คิดไว , ไหวพริบดี , เก่งเชาวน์ , ฉลาดล้ำ

เก่งเชาวน์ : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน รู้จักคิดวิเคราะห์ ในมุมมองที่แตกต่างพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : โดมิโน
ฝึกสังเกต ใช้ไหวพริบต่อชุดภาพโดมิโนได้ถูกต้อง
 
• แบบทดสอบที่ 2 : จับคู่ความสัมพันธ์
คิดเชื่อมโยง เข้าใจและจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
 
• แบบทดสอบที่ 3 : แยกประเภท
ฝึกสังเกต แยกประเภทสิ่งของต่างๆ ตามคุณลักษณะที่กำหนดให้
 
• แบบทดสอบที่ 4 : ทิศทาง มุมมอง
ฝึกสังเกต จดจำรูปร่างลักษณะและสภาพแวดล้อมแล้วเปรียบเทียบเชื่อมโยงตามทิศทางและมุมมองใหม่
 
• แบบทดสอบที่ 5 : ลูกบาศก์
ฝึกนับจำนวน เข้าใจรูปทรงสามมิติ
 
• แบบทดสอบที่ 6 : สิ่งของเครื่องใช้
ฝึกคิดและค้นหาสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอย่างซึ่งแตกต่างกัน
 
• แบบทดสอบที่ 7 : แบ่งเท่าๆ กัน
ฝึกนับจำนวนและตัวเลขเรียนรู้การแบ่งจำนวนทีละเท่าๆ กัน
 
 

คิดไว : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน พัฒนาความรู้และเข้าใจตามความสัมพันธ์ต่าง ๆ คิดและตอบอย่างชาญฉลาด เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : พับกล่อง
ฝึกคิด สังเกต และเปรียบเทียบรูปทรงกล่องที่เกิดจากการพับกระดาษตามแบบ
 
• แบบทดสอบที่ 2 : โยงเส้น
ฝึกสังเกต คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน ลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
 
• แบบทดสอบที่ 3 : เงา
ฝึกสังเกต รูปร่างและรูปทรง
 
• แบบทดสอบที่ 4 : อนุกรม
ฝึกสังเกต ทดสอบความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงลำดับตามระบบของชุดสิ่งของ
 
• แบบทดสอบที่ 5 : ต่างจากกลุ่ม 
เรียนรู้ การจำแนกประเภทสิ่งต่างๆ ฝึกสังเกต พัฒนาความรู้รอบตัว
 
• แบบทดสอบที่ 6 : ฝึกนับเลข
คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน ลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
 
• แบบทดสอบที่ 7 : เปรียบเทียบ
เรียนรู้การเปรียบเทียบ ฝึกสังเกต และคิดวิเคราะห์
 
 

ฉลาดล้ำ : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน พัฒนาความรู้และเข้าใจตามความสัมพันธ์ต่าง ๆ คิดและตอบอย่างชาญฉลาด เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : ลากเส้นต่อจุด
เรียนรู้ตัวเลข และการนับเลขตามลำดับ ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือและประสานสัมพันธ์กับตา
 
• แบบทดสอบที่ 2 : จับคู่
ฝึกสังเกตรายละเอียด รูปร่างสัตว์และสิ่งของต่างๆ
 
• แบบทดสอบที่ 3 : หาทางออก
ทดสอบไหวพริบ ฝึกมือลากเส้น
 
• แบบทดสอบที่ 4 : ฝึกสังเกต
ฝึกสังเกต และคิดเชื่อมโยง เกี่ยวกับรูปทรงที่เกิดจากการพับและตัดกระดาษ
 
• แบบทดสอบที่ 5 : เรียนเรื่องสัตว์
ฝึกสังเกต เรียนรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ
 
• แบบทดสอบที่ 6 : จัดหมวดหมู่
รู้จักการจัดหมวดหมู่ และแยกประเภทสิ่งของต่างๆ อย่างมีหลักการ
 
• แบบทดสอบที่ 7 :ความรู้รอบตัว
ฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เรียนรุ้สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
 
 
 

ไหวพริบดี : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน เสริมสร้างไหวพริบ เก่งคิด ความจำดี เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : สัญลักษณ์
ฝึกสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 
• แบบทดสอบที่ 2 : ตารางสัมพันธ์
ฝึกคิดและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ในแกนตั้งและแกนนอนตามโจทย์ที่กำหนดให้
 
• แบบทดสอบที่ 3 : ลำดับเหตุการณ์
ฝึกไหวพริบ รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียงลำดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ถูกต้อง ตามหลักความเป็นจริง
 
• แบบทดสอบที่ 4 : เหมือน/แตกต่าง
ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของภาพโจทย์
 
• แบบทดสอบที่ 5 : ภาพตัดต่อ
ฝึกสังเกตเปรียบเทียบ ค้นหาชิ้นส่วนของภาพที่ขาดหายไป มาต่อเติมให้สมบูรณ์
 
• แบบทดสอบที่ 6 : ภาพซ้อน
ฝึกสังเกตและคิดเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ขอบเขตของภาพและรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
 
• แบบทดสอบที่ 7 : สิ่งผิดปกติ
ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ สังเกต และค้นหาสิ่งผิดปกติในภาพได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter