ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด 100 หนังสือดีสำหรับเด็ก+เยาวชน ปี 2560 อายุ 7-11 ปี (3 เล่ม)

รหัสสินค้า : 90147

ราคา 325.- 276.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
90147
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
-
เรื่อง
รวมนักเขียน
ภาพ
รวมนักวาดภาพ
แปล
-
ประเภท
นิทาน
ช่วงวัย
7-12 ปี
ขนาด
9.5 x 6.75 , 9 x 9 , 8.75 x 8 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
-
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
แฮปปี้คิดส์, เฮลโลคิดส์
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2560 หนังสือที่พ่อแม่ควรอ่านให้ลูกฟัง...ครูควรอ่านให้เด็กฟัง
 
ชุด 100 หนังสือดีสำหรับเด็ก+เยาวชน ปี 2560 อายุ 7-11 ปี 1 ชุด มี 3 เล่ม
1. ในหลวงของเรา (ปกอ่อน) ราคาปกติ 135 บาท
2. ลอย ลอย...ลอยกระทง (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท
3. คำเพียงคำเดียว (ตำนานควย) (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท
 
ในหลวงของเรา
คำนิยมโดย ดร.สุเมธ ตินติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
   "การจัดทำหนังสือเรื่อง ในหลวงของเรา ฉบับการ์ตูน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านคือ เด็กเยาวชน เป็นอีกหนทางหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีจำนวน 5 โครงการ ช่วยให้ความรู้ในแต่ละโครงการด้วยภาพที่เข้าใจง่าย เนื้อหาสาระที่น่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กิจกรรมของแต่ละโครงการเป็นอย่างไร และมีประโยชน์เพียงใดต่อประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อ่าน ได้ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อคนไทยและประเทศไทย หนังสือเรื่อง ในหลวงของเรา ฉบับการ์ตูน จึงเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่ง ที่สมควรเผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไป
 

ทุกแห่งหนที่ทรงย่างพระบาทล้วนเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง...

เรื่องราวความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้กับชีวิตความเป็นอยู่ของตน สื่อออกมาเป็นภาพการ์ตูนอ่านง่าย เข้าใจง่าย อธิบายที่มาของ 5 โครงการสำคัญ คือ
- ฝนหลวง พัฒนาพื้นที่แห้งแล้งในภาคอีสานด้วยสายน้ำแห่งพระราชหฤทัย
- โครงการหลวง เปลี่ยนแหล่งเพาะปลูกยาเสพติดเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหาร
- ไบโอดีเซล พลังงานทดแทนจากพระอัจฉริยภาพเพื่อเกษตรกร
- แกล้งดิน แปรสภาพดินเปรี้ยวให้กลับมาใช้เพาะปลูกได้
- เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ปรับวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- รางวัลชมเชย "ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ สำหรับเด็ก (อายุ 6-11 ปี) พ.ศ. 2560 " โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- หนังสือสำหรับเด็กอายุ 7 -11 ปี โครงการ 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
 
ลอย ลอย...ลอยกระทง (S: วิทยาศาสตร์) 
เรื่องย่อ : ใกล้ถึงวันลอยกระทง ข้าวหอมกับข้าวปั้นจึงเตรียมทำกระทงกับพ่อแม่ เมื่อตัดหยวกกล้วยมาทำฐานกระทงให้ลอยในน้ำ เด็ก ๆ ก็นำสิ่งของต่าง ๆ มาทดลองด้วยว่าลอยหรือจม พ่อจึงให้เด็ก ๆ ทำเรือดินน้ำมัน เพื่อเรียนรู้หลักการลอยของเรือด้วยตนเอง เมื่อถึงวันลอยกระทง กระทงของข้าวหอมเอียงข้าง ทุกคนจึงช่วยแก้ไขให้สมดุลและนำมาลอยได้อย่างมีความสุข 
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- รางวัลชมเชย "ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก" พ.ศ. 2560 " โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- หนังสือสำหรับเด็กอายุ 7 -11 ปี โครงการ 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 
คำเพียงคำเดียว (ตำนานควาย)
ตำนานควายเล่าความเป็นมาของควายที่แต่ก่อนได้อยู่บนสรวงสวรรค์กับเทวดา ต่อมาเทวดาให้ลงไปประทานพรแก่มนุษย์ว่าให้กินข้าวเพียง 3 วันต่อมื้อเท่านั้น แต่เมื่อควายลงไปมนุษย์ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับจนเจ้าควายจำคำสลับกันเป็น สามมื้อต่อวัน ทำให้เทวดาให้ควายลงมาช่วยมนุษย์ทำนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือสำหรับเด็กอายุ 7 -11 ปี โครงการ 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 

 

Subscribe to Our Newsletter