ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ (10 เล่ม) ปกอ่อน

รหัสสินค้า : 90308

ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ

ราคา 1,090.- 927.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
90308
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ
เรื่อง
ตุ๊บปอง
ภาพ
ภัทรวินท์ รัศมิแพทย์
แปล
รวมนักแปล
ประเภท
นิทาน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
9 x 9 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
28
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เสถียรธรรมสถาน
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
โครงการ “๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ“ เกิดจากจิตสำนึกของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชาผู้ทรงงานอย่างหนักและทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้พระองค์ทรงคืนลมหายใจสู่ธรรมชาติแล้ว แต่เรายังมีลมหายใจอยู่ พวกเราจึงขอเป็นหนึ่งในลมหายใจแห่งสติ ที่จะประกาศความดี ความงาม ความจริง เพื่อให้การทรงงานของพระองค์มีพวกเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิต ในอันที่จะร่วมกันทำความดีถวายพระองค์
 
   หนังสือชุด ๙ + ๑ นิทานสร้างสติ ๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ ๑ ใน ๗๐ ล้านความดีจึงเกิดขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ในโลกได้เรียนรู้การเจริญสติปัญญา สติคืออริยทรัพย์ สติคือทุนของชีวิต เมื่อเราลงทุนกับชีวิต อย่างมีสติปัญญา สติปัญญาจะอารักขาชีวิต มาลงทุนสร้างหัวใจเด็กให้มีสติปัญญาอารักขาชีวิต เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด และร่วมเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของคนรุ่นถัดไปอย่างไม่รู้จบสิ้น แม้ต้องจากพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก แต่ความกตัญญูจะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตราบนิรันดร์
 
ธรรมสวัสดี
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

ชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ 1 ชุด มี 10 เล่ม :
1. ชีวิตงอกงาม Growing Life (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
2. พระราชาในนิทาน The King in Fairy Tales (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
3. ดั่งดอกไม้บาน As Flowers Bloom (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
4. เก็บดวงดาว Picking Stars (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
5. ปิ๊ง ปิ๊ง แว้บ Blink! Blink! Gone! (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
6. ความสุขเล็กๆ ในใจ Happiness of My Heart (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
7. นิ่งไม่ติงไหว Sensing not Reacting Stay Calm Stay Calm (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
8. แผ่เมตตา Extending Loving-kindness (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
9. กล่อมลูกน้อย Lullaby (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท
10. จ๊ะเอ๋..บ๊าย บาย Hello Good-Bye (ไทย-อังกฤษ) ปกอ่อน ราคาปกติ 109 บาท

จ๊ะเอ๋..บ๊าย บาย Hello Good-Bye 
เรื่องย่อ : เมื่ออยู่กับโลกต้องรู้เท่า เห็นทัน ว่า..ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่ได้มีไว้ให้เป็น สุขหรือทุกข์ล้วนอยู่ที่ใจ ที่มาแล้วก็ไป เมื่อทุกข์มา จ๊ะเอ๋ ให้เห็นแล้วก็ บ๊าย บาย และเมื่อสุขมา จ๊ะเอ๋ ให้เห็นแล้วก็ บ๊าย บาย เช่นกัน 
 
 
 

นิ่งไม่ติงไหว Sensing not Reacting Stay Calm Stay Calm
เรื่องย่อ : การตระหนัก และตื่นรู้ในผัสสะที่มากระทบ เป็นเรื่องที่ต้องจัดใจ ไม่ฟู หรือแฟ่บ ไปกับภาพที่มากระทบตา เสียงที่มากระทบหู กลิ่นที่มากระทบจมูก รสที่มากระทบลิ้น สัมผัสที่มากระทบกาย สัมผัสแล้ว รู้แล้ว ก็ให้นิ่งไม่ติงไหว..ปล่อยไป ไม่กระเทือน และไม่กระแทก
 
 
 

ความสุขเล็กๆ ในใจ Happiness of My Heart (ไทย-อังกฤษ)
เรื่องย่อ : การใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้ อ่อนโยน และเบิกบานแจ่มใสไม่ว่าจะหยิบ จะจับ จะทำอะไร ก็ก่อให้เกิดความสุขเล็ก ๆ ในใจได้นับแต่ลืมตา จนถึงปิดตาลง และเมื่อมีความสุขเล็ก ๆ ในใจของเราแล้ว ต้องพร้อมมอบความสุขที่มี ไปสร้างความสุขเล็ก ๆ ในใจของคนอื่นด้วยความรัก และเมตตา
 
 
 

ปิ๊ง ปิ๊ง แว้บ Blink! Blink! Gone! (ไทย-อังกฤษ)
เรื่องย่อ : ทุกคนล้วนมีจิตเดิมที่ประภัสสร เป็นจิตที่แท้ จิตที่ว่าง จิตที่ผ่องแผ้ว ไม่ปรุงแปลงแต่งด้วยกิเลส ต่อเมื่อใดที่ปล่อยกาย ปล่อยใจ เผลอกาย เผลอใจให้กิเลสจรเข้ามา ชีวิตก็จะตกหลุมพรางของอวิชชา ดังนั้น เมื่อกิเลส ปิ๊ง ปิ๊ง มาทดสอบใจเมื่อใด จงจัดใจให้ แว้บ แว้บ หายไป ทันใจทันตา
 
 
 

เก็บดวงดาว Picking Stars (ไทย-อังกฤษ)
เรื่องย่อ :
ความรักของพ่อแม่ปกแผ่ชีวิตลูกด้วยความอ่อนโยน อ้อมกอดของพ่อแม่ คือ ความรัก ความคิดของพ่อแม่ คือ ความรัก เสียงพูดของพ่อแม่ คือ ความรัก เสียงเพลงกล่อมของพ่อแม่ คือ ความรัก และการกระทำของพ่อแม่ ก็คือ ความรัก..ที่มีต่อลูก
 
 
 

ดั่งดอกไม้บาน As Flowers Bloom (ไทย-อังกฤษ)
เรื่องย่อ : เด็กมีชีวิตดั่งดอกไม้บานหลากสี หลากทรง ที่สร้างโลกให้งามตา งามใจ ชื่นตา ชื่นใจ ถ้าบ่มเพาะใจเด็กให้ดี  มีศีล มีธรรมได้ เด็กจะกลายเป็นดั่งดอกไม้บานที่หอมหวนทวนลม

 
 

พระราชาในนิทาน The King in Fairy Tales (ไทย-อังกฤษ)
เรื่องย่อ :
ด้วยพระจริยาวัตรอันงดงามของพระราชาของเรา ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยในการทำทุกอย่างเพื่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งต่างจากพระราชาในนิทานที่มีแต่ความสุข สบาย แม่ชีน้อยและเด็ก ๆ จึงเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาเป็น

๑ ใน ๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวาย “พ่อ”..พระราชาที่ยิ่งใหญ่ในใจของคนไทย

 
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter