ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

รู้ทันภัยธรรมชาติ

รหัสสินค้า : 1538001

สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ราคา 75.- 64.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
1538001
ปีที่พิมพ์
2563
ชุด
สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เรื่อง
มนฤดี ทองกลอย
ภาพ
ตู้อบ
แปล
-
ประเภท
นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8 X 10 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
24
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เฮลโลคิดส์
ISBN
9786164672963
ประเภทกระดาษ
อาร์ตการ์ด
ความหนาต่อแผ่น
300 แกรม
สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  "ธรรมชาติรอบตัว"
เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน ที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ

* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. 2560 หน้า 40.
 
รู้ทันภัยธรรมชาติ
• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว และวาตภัย
• รู้จักสาเหตุและวิธีการเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
• เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ ไม่ทำลาย และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ริเริ่มค้นหาความสนใจของตนเอง
• สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
• ท้ายเรื่องมีคำถามปลายเปิด ชวนให้เด็กคิดต่อยอด
• คำกลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส
 
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter