ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

เรียนรู้สร้างสรรค์ ลีลามือและวาดภาพ

รหัสสินค้า : 1517201

ชุด เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ราคา 85.- 68.-
20% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
1517201
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
ชุด เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
เรื่อง
สำนักพิมพ์เฮลโลคิดส์
ภาพ
สำนักพิมพ์เฮลโลคิดส์
แปล
-
ประเภท
สินค้าเด็ก
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8.27 x 11.69 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
96
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เฮลโลคิดส์
ISBN
9786162273469
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
ชุด เตรียมความพร้อมเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นชุดแบบฝึกทักษะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ที่กิจกรรมออกแบบให้สอดรับกับสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก โดยเรียบเรียงจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัวเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน
 
ชุดนี้ประกอบด้วย :
1. เรียนรู้สร้างสรรค์ ลีลามือและวาดภาพ
2. เรียนรู้สร้างสรรค์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. เรียนรู้สร้างสรรคื เติมเต็มจินตนาการ
 
เรื่อง "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ลีลามือและวาดภาพ" เป็นแบบฝึกทักษะที่ออกแบบกิจกรรมให้สอดรับกับพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย ช่วยส่งเสริมการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต และเรียนรู้คำศัพท์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใกล้ตัวเด็ก แบบฝึกทักษะยังประกอบด้วยภาพลายเส้นที่ชัดเจน สะดุดตา ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กในการฝึกหัดคัด ขีดเขียน และระบายสี เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กด้านทักษะการเขียน ก่อนเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนระดับอนุบาล

หนังสือเล่มนี้เป็น workbook ฉีกออกได้ ง่ายต่อการจัดเก็บเข้าแฟ้มผลงานเด็ก
- สนุกกับการลากเส้นที่ซ่อนอยู่ในภาพแสนสวย ทำให้เด็กๆ ลากได้โดยไม่เบื่อ
- ทักษะการสังเกต จากการหารอยประที่ซ่อนอยู่ในภาพ
- พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาจากการลากเส้น
- รู้จักเส้นหลากหลายรูปแบบที่ทำให้เกิดภาพแสนสวย
- จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กับการระบายสีอย่างอิสระ
Subscribe to Our Newsletter