ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ไหวพริบดี (อัจฉริยะ IQ 4-6 ปี)

รหัสสินค้า : 3303127

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

ราคา 75.- 64.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
3303127
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1
เรื่อง
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
ภาพ
วินิจ ยีสมัน และผองเพื่อน
แปล
-
ประเภท
แบบฝึกเตรียมความพร้อม
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8.5 x 11.5 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
64
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
ห้องเรียน
ISBN
9789749552957
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
พัฒนาทักษะการสังเกต ฝึกคิดเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลสร้างพื้นฐานความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญา (IQ) เตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับเข้าสู่แบบเรียน แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย มีเฉลยในเล่ม
 
ไหวพริบดี : แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบจัดแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย เฉลยถูกต้องและชัดเจน เสริมสร้างไหวพริบ เก่งคิด ความจำดี เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบ
 
• แบบทดสอบที่ 1 : สัญลักษณ์
ฝึกสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 
• แบบทดสอบที่ 2 : ตารางสัมพันธ์
ฝึกคิดและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ในแกนตั้งและแกนนอนตามโจทย์ที่กำหนดให้
 
• แบบทดสอบที่ 3 : ลำดับเหตุการณ์
ฝึกไหวพริบ รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียงลำดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ถูกต้อง ตามหลักความเป็นจริง
 
• แบบทดสอบที่ 4 : เหมือน/แตกต่าง
ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของภาพโจทย์
 
• แบบทดสอบที่ 5 : ภาพตัดต่อ
ฝึกสังเกตเปรียบเทียบ ค้นหาชิ้นส่วนของภาพที่ขาดหายไป มาต่อเติมให้สมบูรณ์
 
• แบบทดสอบที่ 6 : ภาพซ้อน
ฝึกสังเกตและคิดเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ขอบเขตของภาพและรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
 
• แบบทดสอบที่ 7 : สิ่งผิดปกติ
ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ สังเกต และค้นหาสิ่งผิดปกติในภาพได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter