ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ฤดูกาลของไทย

รหัสสินค้า : 1541001

สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ราคา 75.- 64.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
1541001
ปีที่พิมพ์
2564
ชุด
สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เรื่อง
มนฤดี ทองกลอย
ภาพ
ตู้อบ
แปล
-
ประเภท
นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8 X 10 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
24
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เฮลโลคิดส์
ISBN
9786164674585
ประเภทกระดาษ
อาร์ตการ์ด
ความหนาต่อแผ่น
300 แกรม
สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  "ธรรมชาติรอบตัว"
เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน ที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ

* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. 2560 หน้า 40.
 
ฤดูกาลของไทย
เรื่องย่อ : เด็กได้รู้จักฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว เรียนรู้สภาพอากาศในฤดูกาลต่าง ๆ ของไทย รู้จักดูแลตนเองให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละฤดู สังเกตและปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน