ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ) (ฉบับปรับปรุง)

รหัสสินค้า : 90756

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)

ราคา 360.- 288.-
20% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
90756
ปีที่พิมพ์
2564
ชุด
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)
เรื่อง
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
ภาพ
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
แปล
-
ประเภท
แบบฝึกเตรียมความพร้อม
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8.5 X 11.5 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
64
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
ห้องเรียน
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
ปอนด์
ความหนาต่อแผ่น
100 แกรม
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ) (ฉบับปรับปรุง) 1 ชุด มี 4 เล่ม :
1. อัจฉริยะ IQ เก่งเชาวน์ (ฉบับปรับปรุง) ปกอ่อน ราคาปกติ 90 บาท (64 หน้า)
2. อัจฉริยะ IQ คิดไว (ฉบับปรับปรุง) ปกอ่อน ราคาปกติ 90 บาท (64 หน้า)
3. อัจฉริยะ IQ ไหวพริบดี (ฉบับปรับปรุง) ปกอ่อน ราคาปกติ 90 บาท (64 หน้า)
4. อัจฉริยะ IQ ฉลาดล้ำ (ฉบับปรับปรุง) ปกอ่อน ราคาปกติ 90 บาท (64 หน้า)

แบบทดสอบเตรียมความพร้อมชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการฝึก และสร้างความพร้อมให้เด็กเกิดทักษะความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา ให้เด็กคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ จากเนื้อหาทั้งหมดซึ่งจัดแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างเข้าใจง่าย

• ทักษะการจำ, ฝึกสมาธิ
• ทักษะการสังเกต
• ทักษัการคิดใช้เหตุผล
• มิติสัมพันธ์
• ความคิดสร้างสรรค์
• ความรู้รอบตัว
• คณิตศาสตร์, ภาษา
 
แต่สิ่งสำคัญที่เด็กจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจ ช่วยดูแลแนะนำ และฝึกฝนเด็ก คือ
 
1. เตรียมอารมณ์ ให้เด็กมีความพร้อมด้านอารมณ์ เกิดความรู้สึกสนุกและมีความพร้อมในการฝึกฝนทำแบบทดสอบโดยไม่ถูกบังคับ
2. สร้างสมาธิ ธรรมชาติของเด็กนั้นมีช่วงเวลาความสนใจมากน้อยต่างกัน ดังนั้นควรให้เวลาอย่างเหมาะสมและจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กมีสมาธิมากที่สุด
3. ช่วยชี้แนะ ผู้ปกครองควรเรียนรู้พร้อมกับเด็ก อ่านโจทย์ให้ฟัง อธิบายเพิ่มเติมชี้นำให้เด็กคิดตามโดยไม่เร่งรีบ
4. ชดเชย ให้กำลังใจ เมื่อเด็กทำแบบทดสอบถูกต้อง เช่น ให้ดาว และไม่ลงโทษ หากเด็กยังไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ การเสริมสร้างกำลังใจที่ดี จะทำให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ตลอดไป
 

 
1. อัจฉริยะ IQ เก่งเชาวน์ (ฉบับปรับปรุง) ทักษะที่ใช้ในการฝึกฝน : ปริศนาลูกบาศก์ , ต่อภาพโดมิโน , ทิศทางและมุมมอง
 
ภายในเล่มประกอบไปด้วย
แบบทดสอบที่ 1 โดมิโน : ฝึกสังเกต ใช้ไหวพริบ ต่อชุดภาพโดมิโนได้ถูกต้อง
แบบทดสอบที่ 2 จับคู่ความสัมพันธ์ : ฝึกคิดเชื่อมโยง เข้าใจและจับคู่ สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
แบบทดสอบที่ 3 แยกประเภท : ฝึกสังเกต แยกประเภทสิ่งต่างๆ ตามคุณลักษณะที่กำหนดให้
แบบทดสอบที่ 4 ทิศทาง มุมมอง : ฝึกสังเกต จดจำรูปร่างลักษณะ และสภาพแวดล้อมแล้วเปรียบเทียบเชื่อมโยง ตามทิศทางและมุมมองใหม่
แบบทดสอบที่ 5 ลูกบาศก์ : ฝึกนับจำนวน เข้าใจรูปทรงสามมิติ
แบบทดสอบที่ 6 สิ่งของเครื่องใช้ : ฝึกคิดและค้นหา สิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ ใช้สอยเฉพาะอย่างซึ่งแตกต่างกัน
แบบทดสอบที่ 7 แบ่งเท่าๆ กัน : ฝึกนับจำนวนและตัวเลข เรียนรู้การแบ่งจำนวนทีละเท่าๆ กัน
 
 
 
2. อัจฉริยะ IQ คิดไว (ฉบับปรับปรุง) ทักษะที่ใช้ในการฝึกฝน : จำนวนและตัวเลข , สังเกตรูปร่างด้วยเงา , ฝึกเปรียบเทียบ
 
ภายในเล่มประกอบไปด้วย
แบบทดสอบที่ 1 พับกล่อง : ฝึกคิด สังเกต และเปรียบเทียบ รูปทรงกล่องที่เกิดจากการพับกระดาษตามแบบ
แบบทดสอบที่ 2 โยงเส้น : ฝึกสังเกต คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กันลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
แบบทดสอบที่ 3 เงา : ฝึกสังเกต รูปร่างและรูปทรง
แบบทดสอบที่ 4 อนุกรม : ฝึกสังเกต ทดสอบความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียงลำดับตามระบบของชุดสิ่งของ
แบบทดสอบที่ 5 ต่างจากกลุ่ม : เรียนรู้ การจำแนกประเภทสิ่งต่างๆ ฝึกสังเกต พัฒนาความรู้รอบตัว
แบบทดสอบที่ 6 จำนวนและตัวเลข : ฝึกนับเลข คิดเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กันลากเส้นพัฒนากล้ามเนื้อมือ
แบบทดสอบที่ 7 เปรียบเทียบ : เรียนรู้ การเปรียบเทียบ ฝึกสังเกต และคิดวิเคราะห์
 
 
 
3. อัจฉริยะ IQ ไหวพริบดี (ฉบับปรับปรุง) ทักษะที่ใช้ในการฝึกฝน : ฝึกสังเกต-ภาพซ้อน , ค้นหาสิ่งผิดปกติ , เติมภาพตัดต่อ
 
ภายในเล่มประกอบไปด้วย
แบบทดสอบที่ 1 สัญลักษณ์ : ฝึกสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แบบทดสอบที่ 2 ตารางสัมพันธ์ : ฝึกคิดและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ในแกนตั้งและแกนนอนตามโจทย์ที่กำหนดให้
แบบทดสอบที่ 3 ลำดับเหตุการณ์ : ฝึกไหวพริบ รู้จักสังเกต สิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียงลำดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ถูกต้อง ตามหลักความเป็นจริง
แบบทดสอบที่ 4 เหมือน/แตกต่าง : ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของภาพโจทย์
แบบทดสอบที่ 5 ภาพตัดต่อ : ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบ ค้นหาชิ้นส่วนของภาพที่ขาดหายไป มาต่อเติมให้สมบูรณ์
แบบทดสอบที่ 6 ภาพซ้อน : ฝึกสังเกตและคิดเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ขอบเขตของภาพและรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
แบบทดสอบที่ 7 สิ่งผิดปกติ : ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ สังเกตและค้นหาสิ่งผิดปกติในภาพได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
4. อัจฉริยะ IQ ฉลาดล้ำ (ฉบับปรับปรุง) ทักษะที่ใช้ในการฝึกฝน : ลากเส้นต่อจุด , ฝึกจัดหมวดหมู่ , พัฒนาการคิดด้วยการตัดกระดาษ
 
ภายในเล่มประกอบไปด้วย
แบบทดสอบที่ 1 ลากเส้นต่อจุด : เรียนรู้ตัวเลข และการนับตามลำดับ ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือ ประสานสัมพันธ์กับตา
แบบทดสอบที่ 2 จับคู่ : ฝึกสังเกตรายละเอียดรูปร่างของสัตว์และสิ่งของต่างๆ
แบบทดสอบที่ 3 หาทางออก : ทดสอบไหวพริบฝึกมือลากเส้น
แบบทดสอบที่ 4 พับตัด 2 ส่วน : ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงเกี่ยวกับรูปทรงที่เกิดจากการพับและตัดกระดาษ
แบบทดสอบที่ 5 เรียนเรื่องสัตว์ : ฝึกสังเกตเรียนรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ
แบบทดสอบที่ 6 จัดหมวดหมู่ : รู้จักการจัดหมวดหมู่และแยกประเภทสิ่งของต่างๆ อย่างมีหลักการ
แบบทดสอบที่ 7 ความรู้รอบตัว : ฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter