ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด สนุกกับสะเต็ม (STEM) (Reading Pen) ไทย-อังกฤษ 6 เล่ม

รหัสสินค้า : 90718

ชุด สนุกกับสะเต็ม (STEM) (Reading Pen) ไทย-อังกฤษ

ราคา 810.- 648.-
20% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
90718
ปีที่พิมพ์
2564
ชุด
ชุด สนุกกับสะเต็ม (STEM) (Reading Pen) ไทย-อังกฤษ
เรื่อง
มนฤดี ทองกลอย
ภาพ
นพดล กำจรไพศาล
แปล
-
ประเภท
นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
9 X 9 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
48
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
แฮปปี้คิดส์
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
อาร์ตการ์ด
ความหนาต่อแผ่น
260
กุ๋งกิ๋งชวนเพื่อนๆ มาสนุกกับสะเต็ม (STEM) คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ พร้อมฝึกทักษะการอ่าน เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ
 
• บูรณาการการเรียนรู้ STEM
• พัฒนาทักษะการคิด
• การวางแผนและแก้ไขปัญหา

• นิทานภาพคำกลอน 2 ภาษา เปิดอ่านได้ 2 ด้าน ส่งเสริมทักษะภาษาไทยและอังกฤษ
• คำศัพท์ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ถึงระดับประถมศึกษา
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ถึงระดับประถมศึกษา
• ใช้งานร่วมกับ ปากกาพูดได้ของแปลน ฟอร์ คิดส์
 
คลิกซื้อ>> ปากกาพูดได้
 
ชุด สนุกกับสะเต็ม (STEM) (Reading Pen) ไทย-อังกฤษ : 1 ชุด มี 6 เรื่อง
1. กุ๋งกิ๋งสนุกกับการทำคุกกี้ KUNG KING ENJONYS BAKING (ไทย-อังกฤษ) (ปกอ่อน) ราคาปกติ 135 บาท 48 หน้า
2. กุ๋งกิ๋งสนุกกับการปลูกผักบุ้ง KUNG KING ENJONYS PLANTING (ปกอ่อน) ราคาปกติ 135 บาท 48 หน้า
3. กุ๋งกิ๋งสนุกกับอัญชัน KUNG KING ENJONYS EXPLORING BUTTERFLY PEAS (ปกอ่อน) ราคาปกติ 135 บาท 48 หน้า
4. กุ๋งกิ๋งสนุกกับแสงและเงา KUNG KING ENJONYS THE SCIENCE OF LIGHT AND SHADOWS (ปกอ่อน) ราคาปกติ 135 บาท 48 หน้า
5. กุ๋งกิ๋งสนุกกับน้ำแข็ง KUNG KING ENJONYS EXPLORING ICE (ปกอ่อน) ราคาปกติ 135 บาท 48 หน้า
6. กุ๋งกิ๋งสนุกกับแม่เหล็ก KUNG KING ENJONYS EXPLORING MAGNETS (ปกอ่อน) ราคาปกติ 135 บาท 48 หน้า
 

• กุ๋งกิ๋งสนุกกับการทำคุกกี้ Kung King Enjoys Baking
เรื่องย่อ : ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้ว คุณแม่จึงชวนกุ๋งกิ๋งเข้าครัวทำคุกกี้เพื่อนำไปให้เพื่อน ๆ เป็นของขวัญปีใหม่ แต่จะทำคุกกี้ต้องใช้อะไรบ้างนะ เอ...แล้วจะเอาคุกกี้ใส่อะไรไปให้เพื่อน ๆ ดีล่ะ
 
STEM ในเรื่องนี้
วิทยาศาสตร์ (Science)
- ความร้อนทำให้อาหารสุก
- ทักษะการสังเกต เช่น ลักษณะของส่วนผสมที่ใช้ทำคุกกี้ สีของคุกกี้ก่อนและหลังอบ
 
เทคโนโลยี (Technology)
- การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตาชั่งดิจิตอล ตะกร้อมือ ตะกร้อไฟฟ้า ตะแกรงร่อนแป้ง ไม้นวดแป้ง แม่พิมพ์ เตาอบ
 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
- การออกแบบถุงใส่คุกกี้ เพื่อป้องกันไม่ให้คุกกี้แตกหักง่าย
 
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- การชั่งตวงส่วนผสมที่ใช้ทำคุกกี้
- รูปร่างของคุกกี้
- การนับจำนวนคุกกี้เพื่อบรรจุใส่ถุง
 
หนังสือผ่านการคัดเลือก
- หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

• กุ๋งกิ๋งสนุกกับแม่เหล็ก Kung King Enjoys Exploring Magnets
เรื่องย่อ : กุ๋งกิ๋งและน้อยหน่าเล่นเกมตกปลาแม่เหล็ก แต่ลวดเสียบกระดาษที่ติดปลาตัวหนึ่งหายไป ทำให้แม่เหล็กดูดปลาไม่ได้ เอ...กุ๋งกิ๋งและน้อยหน่าจะใช้อะไรที่แม่เหล็กดูดได้มาติดปลาแทนลวดเสียบกระดาษดีนะ
 
STEM ในเรื่องนี้
วิทยาศาสตร์ (Science)
- แม่เหล็กดูดสิ่งของที่มีส่วนประกอบของเหล็ก
- การทดลองและสังเกตว่าสิ่งของชนิดใดที่แม่เหล็กดูดได้และสิ่งของชนิดใดที่แม่เหล็กดูดไม่ได้
 
เทคโนโลยี (Technology)
- การใช้คุณสมบัติของแม่เหล็กเพื่อทำของเล่น
 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
- การออกแบบและทดลองหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในเกมตกปลาแม่เหล็ก
 
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- การนับ และการเปรียบเทียบ
 
หนังสือเล่มนี้ได้รางวัล :
- โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

• กุ๋งกิ๋งสนุกกับน้ำแข็ง Kung King Enjoys Exploring Ice
เรื่องย่อ : วันหยุดสุดสัปดาห์ แม่ชวนกุ๋งกิ๋งทำไอศกรีมผลไม้ พ่อชวนกุ๋งกิ๋งทำตุ๊กตาน้ำแข็ง ช่องแช่แข็งของตู้เย็นทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งได้ พ่อและกุ๋งกิ๋งช่วยกันทำกระดานลื่นไว้เล่นกับตุ๊กตาน้ำแข็ง เอ...แล้วจะวางกระดานลื่นอย่างไรให้ตุ๊กตาน้ำแข็งลื่นไถลได้ไกลที่สุดนะ
 
STEM ในเรื่องนี้
วิทยาศาสตร์ (Science)
- การเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นของแข็ง
- ความลาดชันที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
- ทักษะการสังเกต
 
เทคโนโลยี (Technology)
- การใช้ช่องแช่แข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง เพื่อทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
- การออกแบบความลาดชันของกระดานลื่น
 
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- การวัดขนาดกระดาษลัง เพื่อทำกระดานลื่น
 

 

   • กุ๋งกิ๋งสนุกกับอัญชัน Kung King Enjoys Exploring Butterfly Peas
เรื่องย่อ : คุณแม่ชวนกุ๋งกิ๋งไปเก็บดอกอัญชันในสวนหลังบ้าน เพื่อเอามาทาคิ้วให้น้อง แต่ยังไม่ดอกอัญชันเหลืออยู่แม่จึงชวนกุ๋งกิ๋งมาสนุกกับดอกอัญชันต่อ โอ้โฮ! คุณแม่ทำอย่างไรนะ น้ำอัญชันถึงได้เปลี่ยนเป็นสีม่วง
 
STEM ในเรื่องนี้
วิทยาศาสตร์ (Science)
- สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน ใช้วัดความเป็นกรด - ด่าง สารที่เป็นกรด จะทำให้น้ำอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง สารที่เป็นด่าง จะทำให้น้ำอัญชันเปลี่ยนเป็นสีเขียว
- ทักษะการสังเกต เช่น การเปลี่ยนสีของน้ำอัญชัน เมื่อบีบมะนาวลงไป
 
เทคโนโลยี (Technology)
- ครก ใช้บดดอกอัญชัน
- ตลับเมตร ใช้วัดไม้ไผ่
- เลื่อย ใช้ตัดไม้ไผ่
 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
- การออกแบบต่อเติมโครงไม้
 
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- การวัดความยาวของไม้ไผ่แต่ละท่อน
 
หนังสือผ่านการคัดเลือก
- หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
• กุ๋งกิ๋งสนุกกับแสงและเงา Kung King Enjoys The Science of Light and Shadows
เรื่องย่อ : ขณะที่กุ๋งกิ๋งกำลังเล่นกับต้นกล้า โอ๊ะ! ไฟดับ พ่อถือไฟฉายมาหาแล้วบอกว่า ถึงไฟดับแต่เราก็เล่นอะไรสนุก ๆ ได้ พ่อชวนกุ๋งกิ๋งเล่นกับแสงและเงาหลายอย่าง จนไฟมา กุ๋งกิ๋งและต้นกล้าเตรียมตัวเข้านอน เอ...คราวหน้าจะเล่นอะไรกับแสงและเงาอีกดีนะ
 
STEM ในเรื่องนี้
วิทยาศาสตร์ (Science)
- สังเกตการเกิดแสงและเงา
- เงาเกิดจากแสงที่ส่องผ่านวัตถุไม่ได้ ทำให้เกิดพื้นที่มืดหลังวัตถุนั้น ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอ
- ระยะห่างและทิศทาง ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุ มีผลต่อขนาดและรูปร่างของเงา
 
เทคโนโลยี (Technology)
- การใช้ไฟฉายเพื่อให้แสงสว่าง
 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
- การออกแบบและทดลองสร้างเงาให้มีขนาดตามต้องการ
 
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- รูปทรงเรขาคณิตของบล็อกไม้
 
หนังสือเล่มนี้ได้รางวัล :
- โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

• กุ๋งกิ๋งสนุกกับการปลูกผักบุ้ง Kung King Enjoys Planting
เรื่องย่อ : คุณครูสอนวิธีการปลูกตุ้นผักบุ้งให้เด็กๆ ลองปลูกตาม อืม...จะปลูกผักบุ้งก็ต้องรดน้ำด้วย แต่กุ๋งกิ๋งไม่มีบัวรดน้ำ จะเอาอะไรมาใช้รดน้ำดีล่ะ แล้วต้นผักบุ้งของกุ๋งกิ๋งจะโตขึ้นไหมนะ
 
STEM ในเรื่องนี้
วิทยาศาสตร์ (Science)
- ดิน น้ำ อากาศ แสงแดด เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
- ทักษะการสังเกต เช่น การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง ลักษณะของต้นผักบุ้ง
- บันทึกการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
 
เทคโนโลยี (Technology)
- การใช้ไม้วัดความสูงของต้นผักบุ้ง
 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
- การออกแบบบัวรดน้ำจากวัสดุใกล้ตัว
 
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งแต่ละสัปดาห์
- การวัดความสูงของต้นผักบุ้ง
 
หนังสือผ่านการคัดเลือก
- หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
Keywords : steam, stem, สะเต็ม